ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАСАДАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО- ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ТЕРАПІЇ (ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ)

  • І. П. Вакалюк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, м.Івано- Франківськ
  • Н. М. Середюк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, м.Івано- Франківськ
  • В. Н. Середюк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, м.Івано- Франківськ
  • Я. Л. Ванджура ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, м.Івано- Франківськ
  • М. О. Вацеба ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, м.Івано- Франківськ
  • Р. В. Деніна ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, м.Івано- Франківськ
  • Т. В. Мергель ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, м.Івано- Франківськ
Ключові слова: терапія (внутрішні хвороби), Всеукраїнська студентська олімпіада, креативне клінічне мислення, інтерактивні комп’ютерні технології.

Анотація

У статті проведено аналіз ре­зультатів Всеукраїнської студентської олімпіади з терапії (внутрішніх хвороб) за 2016 рік. Дове­дено, що олімпіада сприяє формуванню креа­тивного клінічного мислення студентів на основі не лише традиційних теоретичних знань і прак­тичних навичок, але й застосування сучасних інтерактивних комп’ютерних технологій та ме­тодів візуалізації (електрокардіограм, фото і/або відео протоколів ехокардіографії, коронароан- гіографїї, мультиспіральної комп’ютерної томо­графії з мультипланарною реконструкцією, магнітно-резонансної томографії тощо).

Опубліковано
2019-01-24
Як цитувати
1.
Вакалюк ІП, Середюк НМ, Середюк ВН, Ванджура ЯЛ, Вацеба МО, Деніна РВ, Мергель ТВ. ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАСАДАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО- ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ТЕРАПІЇ (ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ). Scientific and practical journal [інтернет]. 24, Січень 2019 [цит. за 20, Березень 2023];1(1):89 -3. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/275
Розділ
Оригінальні дослідження