РОЛЬ ВИРОБНИЧОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ДЛЯ ОПАНУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СТУДЕНТАМИ ПЯТОГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

  • Т. В. Мергель ІФНМУ
  • У. В. Юсипчук ІФНМУ
  • Н. В. Савчук ІФНМУ
  • О. Р. Сарапук ІФНМУ
  • В. Ю. Юсипчук ІФНМУ
  • І. В. Сарапук ІФНМУ
Ключові слова: внутрішня медицина, виробнича практика, практичні навики, кредитно-модульна система, поточний контроль, підсумковий модульний контроль

Анотація

У статті показано важливе значення виробничої практики з внутрішньої медицини у студентів п’ятого курсі медичного факультету для майбутньої професійної діяльності.

Виробнича практика забезпечує розвиток знань та практичних навиків студентів та здійснюється згідно сучасних вимог Болонської системи.

Проведення підсумкового контролю відображає ступінь оволодіння ними, який відіграє вирішальну роль для інтеграції умінь та навичок, самостійного обстеження та лікування хворих та безпосередньої підготовки до державної атестації.

 Доведено, що оволодіти практичними навиками студент може лише на пацієнті, тобто вивчення спеціальності має відбуватися в умовах, наближених до професійної діяльності.

Показано, що проведення виробничої практики здійснюється за концепцією постійної співпраці викладачів кафедри (керівників практики) та студентів. Керівники практики  належну увагу надають формуванню клінічного мислення у студентів, відпрацюванню практичних навиків, засвоєнню культури спілкування з ними.

Важливим для студентів є той факт, що  проходження виробничої практики у студентів п’ятого курсу медичного факультету здійснюється впродовж семестру на базі поліклінік міста,  що забезпечує тіснішу співпрацю студентів із керівниками зі сторони викладачів кафедри.

Отже, виробнича практика дозволяє закріпити практичні навички, отримані у процесі навчання, виробити здатність до прийняття самостійного рішення в питаннях діагностики і лікування, освоїти порядок оформлення медичної документації, оволодіти правилами деонтології та медичної етики.

Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
1.
Мергель Т, Юсипчук У, Савчук Н, Сарапук О, Юсипчук В, Сарапук І. РОЛЬ ВИРОБНИЧОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ДЛЯ ОПАНУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СТУДЕНТАМИ ПЯТОГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ. Scientific and practical journal [інтернет]. 26Чер2019 [cited 6Лют2023];3(№ 2 (10):132 -135. Available from: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/339
Розділ
Оригінальні дослідження