ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРЯ

  • Н. В. Савчук ІФНМУ
Ключові слова: науковий гурток, студент, медицина, освіта, наука.

Анотація

Резюме. У статті розкривається проблема додаткового навчання студентів факультету підготовки іноземних громадян на студентському науковому гуртку та відзначено можливість багатогранного впливу на формування лікаря як особистості, що буде мати велике значення для розвитку та розкриття індивідуального потенціалу та значне підвищення якості майбутнього фахівця.

Розглядаються не тільки позитивні сторони поведінки лікаря, а саме формування деонтологічних принципів майбутніх фахівців, зокрема демонстрування дії теплого, співчутливого слова на пацієнта, але й можливі близькі чи віддалені негативні результати, за яких слід враховувати особливості особистості хворого, сприйняття ним інформації, наданої всім медичним персоналом.

Під час проведення засідань наукового гуртка наголошується увага над необхідністю щоденного поповнення знань, удосконалення своєї майстерності та невпинного самовдосконалення. Залучення студентів іноземного факультету до організації та проведення семінарів-практикумів, тренінгів та майстер-класів з внутрішньої медицини, на яких учасники можуть практикувати основні терапевтичні маніпуляції з фаховими коментарями наставника.

Навчання в межах студентського гуртка дозволяє плідно реалізовувати навчальну, виховну та розвиваючу функції педагогічного процесу, сприяє активному формуванню знань в іноземних студентів через самостійну роботу та колективне обговорення, творче мислення, розвиває інтелектуальні вміння, а також дозволяє активно формувати професійні якості майбутніх фахівців.

Опубліковано
2020-04-03
Розділ
Оригінальні дослідження