Протидія плагіату

    Редакційна колегія журналу  «Art of Medicine» приймає на розгляд до публікації тільки оригінальні статті, матеріали яких не були опубліковані раніше та не були подані для публікації в інший журнал. Одними з найважливіших та обов’язкових принципів редакційної політики є протидія плагіату та самоплагіату.

    Плагіатом вважається оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства. Автоплагіатом (самоплагіатом) вважається надання у матеріалах рукопису власних раніше вже опублікованих наукових результатів, як нових результатів.

    Оскільки кожен рукопис захищено авторським правом після його публікації автор передає видавнику виключні права на його друкування та використання, автор не може копіювати власний матеріал для нового рукопису без дозволу власника авторських прав. Виключення може бути при цитуванні коротких фраз автора з власної роботи із розміщеного відповідного посилання.

    Редакційна колегія журналу «Art of Medicine» використовує програмне забезпечення «Unicheck», яку університету надає ТОВ «Антиплагіат» та використовує Crossref Similarity Check Powered by iThenticate .

    Кожен рукопис перевіряється на наявність плагіату перед етапом рецензування. Редактори можуть повторно подати рукопис для перевірки схожості на будь-якому етапі рецензування або виготовлення, якщо це буде потрібно.

    Звіт про перевірку схожості аналізується окремо для кожного рукопису з використанням блок-схем COPE, якщо це було використано. Якщо буде знайдено плагіат / самоплагіат, автори будуть проінформовані.

    Перекриття не можна розглядати як плагіат у розділі методів, якщо опис методів є загальним для такого роду досліджень.

    Редакційна колегія журналу «Art of Medicine» аналізує будь-який випадок плагіату по суті. Якщо плагіат чи текстові запозичення виявлені редакторами або рецензентами на будь-якому етапі до публікації рукопису, автора (авторів) попереджують про необхідність перегляду та виправлення тексту, або надання посилання на першоджерело. Якщо плагіат складає більше 25%, стаття може бути відхилена, а інформація про це надається до установи/працедавця автора.

    Рукописи, в яких виявлено плагіат, обробляються з урахуванням обсягу виявленого плагіату: якщо плагіату до від 10 до 25% – рукопис негайно відправляється авторам для перегляду змісту та повторної подачі до розгляду в новому рукописі; якщо плагіату більше 30% – рукопис відхиляється без редакційного рецензування. Відсоток плагіату розраховується програмним забезпеченням та оцінюється редакційною колегією.

    Автори несуть відповідальність за отримання дозволу на авторське право для використання ілюстрацій, таблиць, малюнків, взятих у інших авторів та/або джерел. Дозвіл повинен бути розміщений під кожним таким елементом.