Протидія плагіату

Журнал «Art of Medicine» приймає на розгляд до публікації тільки оригінальні статті, матеріали яких не були опубліковані раніше та не були подані для публікації в інший журнал.

Одними з найважливіших та обов’язкових принципів редакційної політики є протидія плагіату та самоплагіату.

Плагіатом вважається оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства.

Автоплагіатом (самоплагіатом) вважається надання у матеріалах рукопису власних раніше вже опублікованих наукових результатів, як нових результатів.

Оскільки кожен рукопис захищено авторським правом після його публікації автор передає видавнику виключні права на його друкування та використання , автор не може копіювати власний матеріал для нового рукопису без дозволу власника авторських прав. Виключення може бути при цитуванні коротких фраз автора з власної роботи із розміщеннім відповідних посилань.

Журнал «Art of Medicine» використовує програмне забезпечення для виявлення текстових запозичень у наданих рукописах.

Плагіат перед публікацією

Редакційна колегія журналу «Art of Medicine» аналізує будь-який випадок плагіату по суті. Якщо плагіат чи текстові запозичення виявлені редакторами або рецензентами на будь-якому етапі до публікації рукопису, автора (авторів) попереджують про необхідність перегляду та виправлення тексту, або надання посилання на першоджерело. Якщо плагіат складає більше 25%, стаття може бути відхилена, а інформація про це надається до установи/працедавця автора.

Політика перевірки на плагіат

Відсоток плагіату розраховується програмним забезпеченням та оцінюється редакційною колегією.

Рукописи, в яких виявлено плагіат, обробляються з урахуванням обсягу виявленого плагіату: якщо плагіату до від 10 до 25% – рукопис негайно відправляється авторам для перегляду змісту та повторної подачі до розгляду в новому рукописі; якщо плагіату більше 25% – рукопис відхиляється без редакційного рецензування.

Плагіат після публікації

Якщо після опублікування матеріалів рукопису виявлено плагіат, то редакційна колегія проводить аналіз даного факту. В залежності від масштабу плагіату, документ також може бути відкликано (видалено).

Рекомендації щодо уникнення плагіату

Авторам рекомендується перефразувати або узагальнити інформацію, отриману з різних джерел, використовуючи власні слова.

Автори несуть відповідальність за отримання дозволу на авторське право для використання ілюстрацій, таблиць, малюнків, взятих у інших авторів та/або джерел. Дозвіл повинен бути розміщений під кожним таким елементом.