Цілі та проблематика

«Art of Medicine» публікує рецензовані експериментальні та теоретичні роботи вітчизняних і зарубіжних авторів за актуальними проблемами медицини та біології, огляди та дискусійні статті, повідомлення про нові методи дослідження, спостереження із практики лікаря. В журналі розглядаються практично всі напрямки медицини, а також публікуються статті по стоматології, організації охорони здоров'я та історії медицини, гігієни, біології та клінічній біохімії тощо. «Art of Medicine» ставить метою сприяння якнайповнішому і усебічному розвитку охорони здоров'я, медичної науки і освіти, а також професійному зростанню медичних працівників, що ведуть науково-дослідну, викладацьку і практичну роботу.

«Art of Medicine» зосереджуються на якісних науково обґрунтованих спостереженнях в галузях медицини і біології, які надають нову та важливу інформацію для широкого кола міжнародного наукового співтовариства.