Процес рецензування

Порядок рецензування рукописів статей в журналі «Art of Medicine»

 1. Рецензування (експертне оцінювання) рукописів наукових статей здійснюється для підтримання високого науково-теоретичного рівня журналу «Art of Medicine» та з метою відбору найбільш цінних та актуальних наукових робіт, та рецензентів високого рівня. Для отримання визнання за рецензування можна (зареєструватися в Publons - https://publons.com/benefits/reviewers/how , завантажити «Сертифікат рецензування» та додати його до свого резюме).
 2. В журналі «Art of Medicine» для забезпечення конфіденційності застосований принцип Double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» (анонімне) рецензування):
 • рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів;
 • автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.
 1. Наукові статті, які надходять до редакції, проходять первинний контроль редколегії щодо відповідності профілю журналу, комплектності та відповідності їх оформлення згідно до Вимог до рукописів, викладених на сайті.
 2. Первинна експертна оцінка наукової статті здійснюється головним редактором, або заступником головного редактора.
 3. Головний редактор (заступник головного редактора) визначає для статті, що поступила на опублікування, рецензента зі складу члена редакційної ради, який курує відповідний науковий напрямок.
 • За умови відсутності члена редакційної ради – куратора відповідного напрямку головний редактор (заступник головного редактора) визначає зовнішнього рецензента по даній роботі.
 • Рецензенти (як члени редакційної ради, так і зовнішні) повинні бути відомими спеціалістами по тематиці поданого рукопису та мати публікації в даній галузі досліджень (бажано за останні 5 років). Кожен рецензент має право відмовитися від рецензії в разі наявності явного конфлікту інтересів, що відбивається на сприйнятті та інтерпретації матеріалів рукопису.  Анонімна рецензія на статтю (завантажити форму у DOC).
 1. Після експертного оцінювання наукової статті рецензент може:
 • рекомендувати статтю до опублікування;
 • рекомендувати статтю до опублікування після доопрацювання її автором з урахуванням висловлених зауважень та побажань;
 • стаття потребує додаткового рецензування іншим спеціалістом;
 • не рекомендувати статтю до опублікування.

Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після її доопрацювання з урахуванням зауважень, або не рекомендує статтю до опублікування, в рецензії повинна бути вказана причина такого рішення.

Редакція рекомендує використовувати при рецензуванні розроблену редакцією типову форму рецензії, яка розміщена на сайті журналу.

 1. При рецензуванні наукових статей рецензенти повинні оцінити:
 • актуальність піднятої в статті наукової проблеми;
 • методологічний рівень статті;
 • наукове, теоретичне та прикладне (при наявності) значення виконаних досліджень;
 • коректність приведених математичних викладок, графіків, рисунків;
 • співвідношення висновків автора з наявними науковими концепціями;
 • дотримання авторами вимог наукової етики, коректності посилань на літературні джерела.

Доцільно відмітити в рецензії відповідність стилю, логіки та доступності наукових викладок, а також зробити заключення щодо достовірності та обгрунтованості висновків автора (авторів) в даній роботі.

 1. Наукові статті можуть направлятися на додаткове рецензування у випадках:
 • заявлена експертом недостатня кваліфікація в питаннях, які розглядаються в науковій статті;
 • недостатньо високий рівень первинного експертного висновку;
 • гостра дискусійність положень, висловлених в науковій статті.
 1. Оформлену рецензію рецензент надсилає в редакцію електронною поштою у вигляді скан-копії.
 2. Редакція направляє авторам копії рецензій (безіменних, щоб не розкривати дані про рецензента) або мотивовану відмову редакції на опублікування даного конкретного рукопису.
 3. Якщо у вас виникли технічні проблеми з поданням звіту рецензента, будь ласка, зв’яжіться з редакцією (artmedifdmu@gmail.com ) або редактором, який подав запит на рецензію.