РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА У ФОРМУВАННІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

  • О. І. Готюр ІФНМУ
  • Р. В. Деніна ІФНМУ
  • Д. А. Волинскьий ІФНМУ
  • О. І. Кочержат ІФНМУ
Ключові слова: науково-дослідна робота, науковий гурток, олімпіада

Анотація

Резюме. Науково-дослідна робота студентів (НДР) є невід’ємною складовою наукової діяльності кожного університету України і першим етапом у підготовці наукових кадрів, що зазвичай реалізується на кафедрах (студентські наукові гуртки) і в наукових структурних підрозділах університету (студентське наукове товариство) або на території лікувальних закладів.

Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів Івано-Франківського національного медичного університету є: залучення талановитої молоді до наукових досліджень, організація участі студентів в конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях, олімпіадах. Наукова робота студентів ІФНМУ здійснюється за загальновідомою схемою наукового аналізу. Керівництво НДР студентів здійснюють науково-педагогічні працівники університету. Їхнім основним завданням є допомога студентові в процесі опанування основ наукового пошуку, наданні консультацій та здійсненні контролю за виконанням роботи на всіх її стадіях. В ході НДР керівник допомагає обрати тему, сформулювати мету і завдання, рекомендує найважливішу літературу та джерела з проблематики роботи, оцінює зміст тексту у його окремих складових та у цілому, рекомендує внесення правок і доопрацювання певних частин роботи.

Система науково-дослідної роботи є важливою складовою професійної підготовки майбутнього фахівця. Вона повинна бути спрямована на формування особистості медичного працівника, який, використовуючи набуті у вищій школі проектувальні (уміння планувати будь-який вид роботи), адаптаційні (уміння застосувати даний план у конкретних умовах), організаційні, мотиваційні, комунікативні, пізнавальні уміння, таким чином підвищить свою конкурентоспроможність на ринку праці.

Опубліковано
2019-10-30
Розділ
Оригінальні дослідження