ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ «ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ЗДОРОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ» СЕРЕД СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ.

  • О. І. Готюр ІФНМУ
Ключові слова: методи навчання, практична підготовка студентів, практично-тренінговий центр.

Анотація

Резюме. На протязі 5-ти років мною були проведені спостереження за навчанням та успішністю студентів і зроблені відповідні висновки на основі яких я склала та пропоную до застосування метод під назвою – «Професійно-практичної здорової конкуренції» для контролю рівня практичної підготовки та стимуляції до індивідуального навчання студентів.

Мета: швидко та якісно допомогти студентам професійно оволодіти практичними навиками на муляжах у практично-тренінгових центрах.

Матеріали та методи. Я спостерігала за тими студентами які здавали зрізи практичних навиків у стандартному – демонстраційному режимі відтворення вивчених практичних навиків, це 126 студентів які увійшли у групу – Б (стандарт) та окремо – за 128 студентами які здавали зрізи практичних навиків за методикою – «Професійно-практичної здорової конкуренції» і увійшли у групу-А у кожному році відповідно.

Результати дослідження. Провівши аналіз результатів оцінювання зрізів практичних навиків, ми бачимо, що кількість «відмінних» оцінок значно більша у групах-А в порівнянні із групами-Б (стандарт) на різних роках спостереження.

Студенти групи-Б (стандарт) продемонстрували низьку підготовку до  демонстрації практичних навиків набравши у результаті двох основних зрізів практичних навиків високий відсоток «задовільних» та - «незадовільних» оцінок.

Висновки:

Методика «Професійно-практичної здорової конкуренції» у здачі практичних навиків показала позитивні результати у стимуляції студентів до індивідуальної підготовки до контролю здачі зрізів практичних навиків на ІІ курсі студентами медичного коледжу при Івано-Франківському Національному Медичному Університеті.

Опубліковано
2020-04-03
Розділ
Оригінальні дослідження