ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ ШКАЛ У СУЧАСНІЙ КАРДІОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ (ЧАСТИНА 1)

  • І. П. Вакалюк ІФНМУ
  • Н. М. Середюк ІФНМУ
  • Р. В. Деніна ІФНМУ
  • Г. Г. Барила ІФНМУ
  • І. К. Чурпій ІФНМУ
  • О. В. Янів https://orcid.org/0000-0003-0921-3304
Ключові слова: прогностичні шкали, серцево-судинний ризик

Анотація

Резюме. У даній статті представлені сучасні найбільш популярні та добре зарекомендовані шкали та калькулятори, які використовуються у практичній медицині. Великий об’єм інформації може створювати перепони в узагальнені даних для отримання достовірної оцінки стану пацієнта та прийняття рішення щодо діагностики, подальшої тактики лікування, оцінки його ефективності та подальшого прогнозу. Позитивним моментом у застосуванні шкал є й простота використання, що дозволяє користуватися ними в поліклініках, сімейних амбулаторіях та стаціонарах.

Представлені шкали дозволяють проводити систематичну оцінку коронарного ризику, прогнозувати довготривалі ризики розвитку кардіоваскулярних подій, смертельних результатів та оцінка тривалості антитромбоцитарної терапії у пацієнтів при ГКС, визначати ризик тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з фібриляцією передсердь, оцінити хірургічний ризик, повязаний із реваскуляризацією міокарда та аорто-коронарним шунтуванням. Також фактори ризику, що використовуються в шкалах, часто бувають неспецифічними і можуть впливати на прогноз інших захворювань. Наприклад, вік, куріння, артеріальний тиск, патологія нирок, клас серцевої недостатності, анемія, рівні ліпідів враховуються в багатьох шкалах. Тому шкали, розроблені для одного захворювання, можуть виявитися корисними і для інших патологій.

Отже, використання прогностичних шкал в практиці допомагає лікарям оцінити можливі ризики розвитку несприятливих подій для груп пацієнтів з подібними умовами, і на цій основі приймати більш ефективні діагностичні і лікувальні рішення з обов'язковим урахуванням позиції кожного пацієнта.

Опубліковано
2020-04-03
Розділ
Оригінальні дослідження