СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ “ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ” НА МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Ю. Й. Рудий Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
  • І. К. Чурпій Івано-Франківський національний медичний університет
  • О. В. Марчук Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, кафедра медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи, м. Вінниця, Україна
  • І. В. Руда Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
  • Л. Є. Атаманчук Науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю (навчально-науково-лікувальний комплекс) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Ключові слова: фізична реабілітація, рухові режими, періоди фізичної реабілітації, вища медична освіта

Анотація

Резюме. У статті викладені методичні особливості та теоретичні аспекти вивчення теми “Основи фізичної реабілітації” серед студентів-медиків.

Для більш чіткого розуміння та вивчення основних аспектів цієї теми запропоновано розглянути узагальнені дані сучасних україномовних підручників та посібників, якими студенти найчастіше користуються при підготовці до практичних занять. Також доцільно розглянути деякі аспекти вивчення цієї теми при самостійній підготовці студентів до практичних занять, зокрема й питання визначення та застосування рухових режимів в різні періоди фізичної реабілітації.

Багаторічний досвід застосування фізичних вправ показав їхню значимість в охороні здоров’я. Ефективність впливу фізичних вправ знаходиться в прямій залежності від обсягу та своєчасності їх призначення та визначається руховими режимами.

Режими рухової активності хворих розроблені для умов стаціонарного, санаторного та амбулаторно-поліклінічного етапів реабілітації. Кожен з них чітко визначає об’єм і інтенсивність фізичного навантаження, яке повинен отримати хворий при кожному з них. Це дає можливість розробити алгоритм рухової активності людини в конкретний період захворювання, поставити завдання, визначити засоби для їх вирішення і обґрунтувати особливості методики ЛФК.

Представлені в статті матеріали значно розширять теоретичні уявлення та допоможуть студентам краще засвоїти цю тему. Сучасний підхід до питань визначення та застосування рухових режимів в різні періоди фізичної реабілітації забезпечує більш якісний рівень підготовки студентів до науково обґрунтованого проведення занять лікувальної фізкультури, праце- та механотерапії хворим на різних етапах реабілітації  та відновного лікування.

Біографія автора

Л. Є. Атаманчук, Науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю (навчально-науково-лікувальний комплекс) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Research Institute for the Rehabilitation of Persons with Disabilities (educational-scientific-medical complex) of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine

Опубліковано
2020-01-06
Як цитувати
1.
Рудий ЮЙ, Чурпій ІК, Марчук ОВ, Руда ІВ, Атаманчук ЛЄ. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ “ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ” НА МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Scientific and practical journal [інтернет]. 06, Січень 2020 [цит. за 28, Травень 2023];3(№ 4 (12):158 -165. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/408
Розділ
Оригінальні дослідження