СУЧАСНІ АСПЕКТИ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ПРИ ПОРУШЕННІ ПОСТАВИ У ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВІКУ

  • Т. Г. Бакалюк Тернопільський національний медичний університет
  • І. К. Чурпій ІФНМУ
  • О. В. Янів ІФНМУ https://orcid.org/0000-0003-0921-3304
  • Г. О. Стельмах
  • Є. Ю. Телиця ІФНМУ
Ключові слова: реабілітаційний діагноз, порушення постави, діагностичні тести, функціональні проби.

Анотація

Резюме. При порушенні постави відбуваються патологічні зміни в хребтовому стовпі та у паравертебральних тканинах. Виникнення нових умовно-рефлекторних зв’язків, веде за собою закріплення неправильного положення тіла. Проаналізувавши статистичні дані з різних джерел, можемо зробити висновок, що на сьогоднішній день, приблизно кожна 4 людина має порушення постави. При невчасній діагностиці і реабілітації порушень постави може розвиватись сколіоз, який призводить до клінічних проявів і ускладнень. Тому раннє виявлення порушення постави і своєчасний початок реабілітації є дуже важливим.

У статті проведено аналітичний огляд літератури, що висвітлює питання діагностики порушень постави та сколіозу у людей молодого віку. В практичній діяльності питанням візуальної діагностики і порушень біомеханічного рухового стереотипу не приділяється належної уваги. А подібна діагностика дозволяє правильно оцінити компенсаторні можливості організму і побудувати правильну лікувальну тактику з бімеханічною корекцією хребта і адекватним впливом на певні групи м'язів.

Виходячи з аналізу публікацій, зроблено висновки, що проведення візуальної діагностики, мануального мʼязового тестування, функціональних проб, діагностичних тестів, сколіометрії у людей молодого віку дозволяє виявити не тільки порушення постави, але і м’язеву дисфункцію та патобіомеханічні рухові порушення. Використання Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я (МКФ) в клінічній практиці при проведенні реабілітації допомагає сформулювати реабілітаційний діагноз та використовувати компоненти діагнозу для проведення реабілітаційних заходів.

Опубліковано
2020-04-03
Розділ
Оригінальні дослідження