РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ РІВНОВАГИ У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ НА СТАЦІОНАРНОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

  • Н. Р. Голод ІФНМУ; ПНУ імені Василя Стефаника
  • І. К. Чурпій ІФНМУ
  • С. О. Кулібаба ІФНМУ
Ключові слова: лапароскопічна холецистектомія, оцінка рівноваги, реабілітація

Анотація

Резюме. Мета дослідження. Визначити ризик падінь пацієнтів після ЛХЕ на стаціонарному етапі реабілітації за допомогою шкали Берген.

Матеріали і методи. У дослідженні брало участь 30 пацієнтів після ургентної холецистектомії і 30 після планової холецистектомії, які перебували на стаціонарному лікуванні у хірургічному відділенні Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні. Оцінку рівноваги проводили застосовуючи Шкалу Берген (BERGBALANCESCALE - BBS на другу і на четверту доби після оперативного втручання.

Висновки:

  1. У порівнянні із іншими тестами, шкала рівноваги Берга зарекомендувала себе як найбільш переконливий функціональний тест виявлення дисфункцій рівноваги і, на нашу думку, може послужити хорошим інструментом для встановлення індивідуальних цілей у програмі фізичної терапії для пацієнтів після ЛХЕ.
  2. У ранньому післяопераційному періоді (на 2 добу після оперативного втручання) пацієнти мають виражену ступінь порушення рівноваги, яка обумовлена віком та наявністю супутньої патології, більш виражена вона у пацієнтів після ургентної холецистектомії.
  3. Оцінка рівноваги на 4 день після оперативного втручання вказує на позитивну динаміку (p<0,05), тобто покращення функції, проте, ступінь ризику падінь залишається ще досить високим.
  4. Високий рівень падіння на стаціонарному етапі реабілітації пацієнтів після лапароскопічної холецистектомії обумовлює необхідність включення у програму фізичної терапії як на стаціонарному, так і на амбулаторному етапах реабілітації методів та засобів, направлених на відновлення функції рівноваги, зміцнення тих м’язів, які відповідальні за постуральну стабільність.

 

Опубліковано
2019-10-30
Розділ
Оригінальні дослідження