НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

  • І. К. Чурпій Івано-франківський національний медичний університет
  • Н. В. Чурпій
  • К. Л. Чурпій
Ключові слова: система охорони здоров’я, реформа медичної галузі.

Анотація

Резюме. У даній статті розкрито теоретичні засади нормативно-правового забезпечення системи охорони здоров’я України.

На даному етапі сфера охорони здоров’я виконує покладені на неї функції перш за все за рахунок фінансування і державного регулювання. У основі останнього лежить нормативно-правова база, що визначає правове положення органів, установ і посадових осіб у галузі охорони здоров’я.

Все більше і більше поряд з державними і комунальними лікувальними закладамми почали появлятися приватні лікувальні установи. Перетворення комунальних закладів охорони здоров`я в комунальні неприбуткові підприємства, поява добровільного страхування працівників підприємства на випадок травми або окремих  захворюваннь, потребує реформування управлінських структур охорони здоров`я. Однак, однією з умов реформування охорони здоровя має бути керівна роль держави в даному процесі функціонування медичної галузі в країні.

Для здійснення державного управління у медичній галузі використовуються адміністративні-правові, економічні, соціально-психологічні методи.

В статті проведено аналіз нормативно-правового забезпечення системи охорони здоров`я з метою забезпечити громадян доступною та ефективною медициною.

Висновки. 1. На етапі реформування галузі медицини виникає необхідність в формуванні чіткої термінології в прийнятих законодавчих актах, для злагодженої роботи медичного закладу в подальшому.

  1. Для створення конкуренто спроможної медичної галузі з надання медичної допомоги на різних рівнях (первинному, вторинному, третинному), необхідно мати лікувальні заклади різної форми власності: державна, комунальна, приватна.
  2. Для правомірного забезпечення надання медичних послуг потрібно збільшити освіченість громадян щодо принципів надання медичної допомоги.
Опубліковано
2020-07-06
Розділ
Медична освіта

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##