НЕСПРИЯТЛИВІ ЧИННИКИ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК: ЕНДОКРИНОПАТІЇ

  • М. А. Оринчак ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра внутрішньої ме-дицини стоматологічного факультету ім. проф. М.М.Бережницького, м. Івано-Франківськ
  • І. О. Гаман ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра внутрішньої ме-дицини стоматологічного факультету ім. проф. М.М.Бережницького, м. Івано-Франківськ
  • Н. Р. Артеменко ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра внутрішньої ме-дицини стоматологічного факультету ім. проф. М.М.Бережницького, м. Івано-Франківськ
  • О. С. Човганюк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра внутрішньої ме-дицини стоматологічного факультету ім. проф. М.М.Бережницького, м. Івано-Франківськ
  • О. І. Кочержат ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра внутрішньої ме-дицини стоматологічного факультету ім. проф. М.М.Бережницького, м. Івано-Франківськ
  • О. Я. Кобринська Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня, м. Івано-франківськ
Ключові слова: хронічна хвороба нирок, гемодіаліз, ендокринопатії, вторинний гіперпаратиреоз.

Анотація

Мета дослідження. Вивчення особливостей показників мінерального обміну у взаємозв’язку з функцією паращитоподібних залоз залежно від функціонального стану нирок.

Матеріал і методи. Обстежено 53 хворих на хронічну хворобу нирок (ХХН) ІІІ – Vд стадії (чоловіків – 25, жінок – 28), віком (52±7,3) років. У 1 групу включено 21 хворих на ХХН ІІІ-ІV стадії (додіалізний період), в 2 групу – 32 хворих ХХН Vд стадії, які отримували замісну терапію програмним гемодіалізом. Проведено загально-клінічне обстеження, загальний аналіз крові та сечі, біохімічне дослідження крові з визначенням рівня креатиніну, сечовини, вмісту загального кальцію (Са заг.), неорганічного фосфору (нР) та інтактного паратгормону (іПТГ) імуноферментним методом, УЗД нирок та розрахунок швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) за формулою CKD-EPI.  Контрольну групу склали 15 практично здорових осіб.

Результати. У обстежених хворих діагностовано ХХН ІІІ і ІV стадії у 40%, Vд стадії – у 60% випадках. Головними причинами розвитку ХХН були: хронічний пієлонефрит – 18 (34%), гломерулонефрит – 14 (27%), діабетична нефропатія – 12 (23%), гіпертензивна нефропатія – 6 (11%), аномалії розвитку нирок – 3 (5%) випадків. Середні значення показників кальцієво-фосфорного обміну складали: в 1 групі Ca заг – (2,13±0,38) ммоль/л, нР – (1,68 ±0,31) ммоль/л, іПТГ – (262,30±56,32) пг/мл; у 2 групі – (2,43±0,17) ммоль/л; (2,01±0,30) ммоль/л; (589,31±72,44) пг/мл відповідно; в контрольній групі – (2,18±0,20) ммоль/л; (1,21±0,15) ммоль/л; (37,88±5,02) пг/мл відповідно (р<0,05). У хворих 1 групи показники кальцієво-фосфорного обміну цільовим рівням згідно з NKFK/DOQL (2003) відповідали за рівнем Ca заг. у 17 (81%), нР – 9 (43%) та  іПТГ –  6 (28%) випадках; у 2 групі відповідно за рівнем Ca заг. – у 6 (18%), нР – 6 (18%) та  іПТГ –  3 (9%) випадках (р<0,05).

Серед хворих 1 групи вторинний гіперпаратиреоз (ВГПТ) легкого та помірного ступеня було виявлено у 6 (29%), середнього ступеня – у 9 (43%) випадках. У 2 групі ВГПТ легкого ступеня виявлено у 6 (19%), середнього  – у 13 (41%), тяжкого  – у 6 (19%), вкрай тяжкого – у 4 (13%) випадках.

Висновки. При прогресуванні ХХН спостерігається дисфункція паращитоподібних залоз із поглибленням порушень мінерального обміну  (гіпокальціємія та гіперфосфатемія). У додіалізному періоді ВГПТ розвивається у 71% випадків легкого, помірного і середнього ступеня важкості,  на гемодіалізі – в 91% випадку, серед них важкого і дуже важкого ступеня. Виявлення вкрай важкого ступеня гіперпаратиреозу можна розглядати  як  критерій-передвісник  нефатальних і фатальних ускладнень перебігу ХХН.

Опубліковано
2019-01-15
Розділ
Оригінальні дослідження