ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ НАВИЧКАМ НАУКОВОЇ РОБОТИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ

  • Н. Г. Вірстюк Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету імені професора М.М. Бережницького,, Івано-Франківськ
  • М. А. Оринчак Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету імені професора М.М. Бережницького,, Івано-Франківськ
  • О. С. Човганюк Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету імені професора М.М. Бережницького,, Івано-Франківськ
  • І. І. Вакалюк Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету імені професора М.М. Бережницького,, Івано-Франківськ
  • І. О. Гаман Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету імені професора М.М. Бережницького,, Івано-Франківськ
Ключові слова: навички, науково-дослідна робота, міжнародний проект MUMEENA.

Анотація

Одним із завдань сучасної системи освіти є формування особистості, яка спроможна активно проявляти набуті навички, приймати об’єктивні рішення та реалізовувати себе у будь-яких творчих процесах. Основною метою міжнародного проекту MUMEENA є підвищення якості формування навичок науково-дослідної роботи як складової професійної підготовки студентів та розвиток наукового потенціалу майбутніх фахівців. Зокрема, на кафедрі внутрішньої медицини стоматологічного факультету імені професора М.М. Бережницького впроваджується навчання студентів методології наукової діяльності для формування вмінь у студентів-медиків з проведення наукового дослідження. Для цього в рамках реалізації проекту MUMEENA на практичних заняттях студентами 3 курсу розглядаються наступні питання: «Стратегія пошуку інформації для наукового дослідження»; «Формулювання мети та завдань наукового дослідження»; студентами 4 курсу – «Збір та аналіз даних обстеження пацієнтів наукового дослідження»; «Узагальнення результатів наукового дослідження». Таким чином, у своїй діяльності кафедра ставить за мету підвищення якості формування навичок науково-дослідної роботи як складової професійної підготовки студентів та розвиток наукового потенціалу майбутніх фахівців. Результати своїх наукових досліджень студенти висвітлювали на регіональних та національних науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених. Впровадження проекту MUMEENA в педагогічний процес є першою ланкою перетворення звичайного студента у ерудованого спеціаліста-лікаря, допитливого наукового працівника.

Опубліковано
2018-12-12
Як цитувати
1.
Вірстюк Н, Оринчак М, Човганюк О, Вакалюк І, Гаман І. ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ НАВИЧКАМ НАУКОВОЇ РОБОТИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ. Scientific and practical journal [інтернет]. 12Груд2018 [cited 4Груд2022];2(3 (7):207 -209. Available from: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/134
Розділ
Оригінальні дослідження