ЗКСКВІЗИТНІ РЕАКЦІЇ ЕРИТРОЦИТІВ ПРИ КРИПТОГЕННОМУ ГЕПАТИТІ З ВИРАЖЕНИМ ВНУТРІШНЬОПЕЧІНКОВИМ ХОЛЕСТАЗОМ, УСКЛАДНЕНИМ ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ

  • С. Л. Попель Шрикарпатський національний педагогічний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ
  • С. З. Краснопольський ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • О. С. Човганюк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • І. В. Мельник ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • Г. Д. Марків Центральна міська клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ
  • Н. І. Барила ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • Л. М. Островська Обласна клінічна лікарня м. Івано-Франківськ
Ключові слова: криптогенний гепатит, холестаз, електроенцефалографія, перекисне окислення ліпідів, система антиоксидантного захисту.

Анотація

У роботі наведено особливості структурних і біохімічних реакцій гепатоцитів та еритроцитів в поєднанні з електроенцефало- графічними дослідженнями при криптогенному гепатиті. Встановлено, що криптогенний гепатит з ознаками холестазу проявляється морфологіч­ними змінами гепатоцитів, які вказують на змен­шення функціонально активної площі печінки внаслідок активації апоптозу, що свідчить про виражену мембранну патологію, пов’язану з ак­тивацією процесів перикисного окислення ліпідів і пригніченням функціональної здатності системи антиоксидантного захисту. Глибокі по­рушення функції печінки відображаються на стані нервових центрів головного мозку, що су­проводжується наявністю характерних елек- троенцефалографічних патернів, які свідчать про розвиток печінкової енцефалопатії при крипто­генному гепатиті з вираженим внутрішньопечін- ковим     холестазом.     Запропонований

комплексний підхід у дослідженні гепатоцитів та еритроцитів з поєднаним визначенням актив­ності процесів перекисного окислення ліпідів, функціональної здатності системи антиокси­дантного захисту організму та електроенцефало- графічних показників є доповненням для постановки діагнозу в клініці і призначення па­тогенетично обґрунтованої терапії холестатич- них форм хронічних гепатитів.

Опубліковано
2019-01-24
Як цитувати
1.
Попель СЛ, Краснопольський СЗ, Човганюк ОС, Мельник ІВ, Марків ГД, Барила НІ, Островська ЛМ. ЗКСКВІЗИТНІ РЕАКЦІЇ ЕРИТРОЦИТІВ ПРИ КРИПТОГЕННОМУ ГЕПАТИТІ З ВИРАЖЕНИМ ВНУТРІШНЬОПЕЧІНКОВИМ ХОЛЕСТАЗОМ, УСКЛАДНЕНИМ ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ. Scientific and practical journal [інтернет]. 24, Січень 2019 [цит. за 20, Березень 2023];1(1):57 -65. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/269
Розділ
Оригінальні дослідження