ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ПРИ ДЕФІЦИТІ ВІТАМІНУ Д

  • Н. І. Барила ІФНМУ
Ключові слова: серцева недостатність, вітамін Д, фізичне навантаження, дихання.

Анотація

Мета роботи – вивчити функціональний стан хворих на хронічну серцеву недостатність при дефіциті вітаміну Д після виконання 6-ти хвилинного тесту ходьби.

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 75 (46 чоловіків і 24 жінок) хворих на хронічну серцеву недостатність ІІА ступеня важкості, у яких виявлений дефіцит вітаміну Д (середній вік – 59,5±5,54 років). Проводили тестування за допомогою 6-ти хвилинного тесту ходьби, розраховували індекс маси тіла, оцінювали показники зовнішнього дихання за допомогою спірографії, для оцінки якості життя використовували анкету SF-36.

Результати. У всіх обстежених пацієнтів виявляється зменшення фракції викиду лівого шлуночка до 40-49%. Їх скарги зводяться до відчуття серцебиття, вздуття, постійної задухи, тахі- та ортопное, нічного кашлю, набряку кісточок на гомілці, втрати апетиту, депресії. При фізикальному обстеженні виявлялися тахікардія на фоні порушення серцевого ритму, зміщення серцевого поштовху вліво на 2 і більше см, жорсткого і свистячого дихання, незначної кількості хрипів. Результат 6-ти хвилинного тесту ходьби склав в середньому 250,5 ± 158,96 м. З усіх параметрів 6-ти хвилинного тесту ходьби найбільш сильну кореляцію з показниками функції легенів і якістю життя мала пройдена дистанція (м). Не вдалося виявити переваги належних величин і роботи 6-ти хвилинного тесту ходьби  перед їх абсолютним значенням.

Висновок. У хворих з хронічною серцевою недостатністю при дефіциті вітаміну Д результати 2-ох етапного виконання 6-ти хвилинного тесту ходьби вказують на низьку толерантність до фізичного навантаження і мають високий ступінь кореляції із зниженням показників функції зовнішнього дихання, що можна використовувати для оцінки ефективності лікувальних і реабілітаційних заходів. Основними факторами, що впливають на результат 6-ти хвилинного тесту ходьби, були порушення функції зовнішнього дихання, вік, наявність задухи. Іншими факторами, що сприяють низькому рівню толерантності до фізичного навантаження можуть бути наявність надлишкової маси тіла, низький рівень якості життя. Вплив статі на результат 6-ти хвилинного тесту ходьби не встановлено.

 

Опубліковано
2019-06-26
Розділ
Оригінальні дослідження