АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ І ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ У ПРЕДСТАВНИКІВ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ

  • Н. І. Барила ІФНМУ
  • Т. Р. Масляк Центральна міська клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ, Україна
  • П. М. Жидаан Центральна міська клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ, Україна
  • Г. Д. Марків
  • Р. І. Файчук
Ключові слова: варіабельність серцевого ритму, фізична працездатність, кореляційний взаємозв’язок, студенти.

Анотація

Резюме. Мета роботи – вивчити взаємозв’язок параметрів вегетативної нервової системи спортсменів за даними варіабельності серцевого ритму з показниками загальної фізичної працездатності в залежності від спеціалізації і статі.

Матеріали та методи дослідження. У дослідженні взяли участь 60 юнаків і дівчат віком 18-20 років, члени команд з волейболу, гандболу, баскетболу. Для дослідження параметрів ВСР використовували програмно-технічний комплекс «CardioLab+» ВО ХАИ (Харків, Україна). Реєстрували 5-хв ЕКГ в стані спокою через 5-10 хвилин після виконання велоергометричної проби з східчасто зростаючим навантаженням при початковій потужності 125 Вт, тривалістю кожного ступеня 2 хвилини та інкрементом потужністю 25 Вт. Методом варіаційної пульсометрії досліджували гістограму розподілу кардіоінтервалів і визначали її основні характеристики з обчисленням індексу напруги регуляторних систем. Спектральні методи аналізу ВСР дозволили кількісно оцінити різні частотні складові коливань ритму серця. Забір матеріалу еритроцитів проводили безпосередньо до фізичного навантаження і через 1-3 хв. відновного періоду. Морфологічні дослідження еритроцитів проводили у скануючому електронному мікроскопі.

Результати дослідження. Дані дослідження показали прямий і обернено пропорційний взаємозв’язок параметрів вегетативної нервової регуляції за даними варіабельності серцевого ритму спортсменів в залежності від спеціалізації і статі. Показники варіабельності серцевого ритму є інформативним методом для об’єктивної оцінки адаптаційних ресурсів кардіореспіраторної системи.

Висновки. При заняттях ігровими видами спорту у юнаків і дівчат спостерігається прямий і оберненопропорційний кореляційний взаємозв’язок між показниками варіабельності ритму і параметрами, які характеризують фізичну працездатність.

Опубліковано
2020-04-03
Розділ
Оригінальні дослідження