ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ РИТМУ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

  • І. П. Вакалюк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • Н. П. Гайналь ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • П. П. Звонар ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: ішемічна хвороба серця, стенокардія, шлуночкові порушення, магній, «Ритмокор».

Анотація

Профілактика порушень ритму серця - це попередження виникнення захворю­вань серцево-судинної системи. Іонні зрушення в серцевому м’язі сприяють розвитку аритмій серця, серед яких шлуночкові екстрасистолії складають значний відсоток від усіх аритмій. Тому використання новітніх ефективних фарма­кологічних розробок дозволяє уникнути небажа­них ускладнень захворювань серця. З урахуванням основних патогенетичних механіз­мів розвитку аритмій запропоновано включити до базової терапії пацієнтів з ІХС препаратів магнію, зокрема препарату «Ритмокор». Доведе­но антиаритмічну, антиішемічну дію препарату. Також відмічено позитивний вплив препарату «Ритмокор» на рівень магнію у крові та скоро­чення тривалості інтервалу «С^-Т». З метою визначення ризику виникнення порушень серце­вого ритму у хворих на ІХС провели аналіз із до­слідженням    шансів несприятливого/сприятливого перебігу ІХС, ускладнена різноманітними порушеннями сер­ця.. Доведено, що виникнення шлуночкових по­рушеннями ритму серця зменшуються у 2-3 рази при використанні до базовій терапії препарату «Ритмокор».

Опубліковано
2019-01-24
Розділ
Оригінальні дослідження