ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ КОМОРБІДНОМУ СТАНІ – АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ, ОЖИРІННІ ТА ПОДАГРІ

  • І. П. Вакалюк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
  • Н. М. Середюк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
  • М. О. Вацеба ДВНЗ "ІФНМУ"
Ключові слова: Ключові слова: мельдоній дигідрат, артеріальна гіпертензія, ожиріння, подагра

Анотація

Ціль. Оцінити ефективність впливу метаболічної терапії на показники системної імунозапальної активації та ліпідного обміну  у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ожирінням та подагрою.

Матеріали і методи дослідження. У дослідження включено 80 хворих на ЕАГ ІІ стадії 2 ступеня в поєднанні з ожирінням та подагрою. 1 підгрупа – 20 хворих, котрі отримували стандартну терапію: блокатори кальцієвих каналів – амлодипін 5-10 мг/добу, статин – аторвастатин 10-20 мг/добу, нетіазидний діуретик – індапамід 2,5 мг зранку, алопуринол 100-300 мг/добу. 2 підгрупа – 20 хворих, котрі окрім стандартної терапії отримували Мельдоній дигідрат («Метамакс», Дарниця, Україна) – 5 мл 10% розчину розводили в 15 мл 0,9% розчину натрію хлориду, вводили внутрішньовенно струминно протягом 10 днів, з подальшим переходом на капсульну форму – 250 мг 3 рази в день протягом 1 місяця всередину. Здійснили клінічне обстеження хворих та визначили рівень СРП та IL-6 в крові.

 

Опубліковано
2019-03-22
Розділ
Оригінальні дослідження