CARBOHYDRATE AND LIPID EXCHANGE CHANGES UNDER THE INFLUENCE OF TREATMENT OF PATIENTS WITH ALCOHOLIC LIVER CIRRHOSIS IN COMBINATION WITH OBESITY USING ADEMETHIONINE, ARGININE GLUTAMATE AND ROSUVASTATIN

  • N. R. Matkovska ІФНМУ
  • N. H. Virstiuk
  • I. O. Kostitska
Ключові слова: алкогольна хвороба печінки, цироз печінки, ожиріння, адипоцитокіни, ліпідний обмін.

Анотація

Резюме. Мета дослідження: вивчення впливу комплексного лікування з використанням адеметіоніну, аргініну глутамату і розувастатину на зміни ліпідного та вуглеводного обмінів у хворих на алкогольний цироз печінки (АЦП) в поєднанні з ожирінням.

Матеріал і методи. У дослідженні взяли участь 156 пацієнтів з діагностованим АЦП в поєднанні з ожирінням, серед яких було 18 жінок та 138 чоловіків віком (45.3±8.9) років та середньою тривалістю захворювання (5.1±2.8) років. Пацієнтів було поділено на підгрупи залежно від стадії декомпенсації та залежно від застосованого лікування.

Результати. Достовірне погіршення показників вуглеводного обміну, адипонектину і лептину у пацієнтів, що отримували базове лікування, супроводжувалося погіршенням їх стану та підвищувало ризик 3-х місячної летальності. Після отриманого курсу лікування у пацієнтів групи, що отримувала адеметіонін, аргініну глутамат і розувастатин, на стадії компенсації і субкомпенсації показники ліпідного, вуглеводного обміну, адипонектину та лептину достовірно покращилися і відрізнялися від таких показників у пацієнтів, що отримували базове лікування та поєднання базового лікування, адеметіоніну та аргініну глутамат (р<0.05). На стадії декомпенсації у схемі із включенням розувастатину вдалося нормалізувати рівні ХС ЛПВЩ, ХС ЛПДНЩ, КА і лептину, знизити рівні адипонектину, ІРІ, HOMA-IR, HbA1c і підвищити рівень індексу QUICKI, що супроводжувалося зменшенням показників шкали тяжкості Чайльд-П’ю та індексу 3-х місячної летальності MELD.

Висновки. У хворих на АЦП в поєднанні з ожирінням включення в комплексне лікування адеметіоніну, аргініну глутамату та розувастатину сприяє поліпшенню перебігу захворювання за показниками ліпідного та вуглеводного обмінів, шкали тяжкості Чайльд-П’ю та індексу MELD.

Опубліковано
2021-01-05
Розділ
Оригінальні дослідження