ПРИНЦИПИ КОРЕКЦІЇ ГІПОДИНАМІЇ У ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧ-НИЙ СИНДРОМ

  • І. О. Костіцька ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології, м. Івано-Франківськ
  • М. В. Шевчук ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології, м. Івано-Франківськ
  • Н. В. Скрипник ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології, м. Івано-Франківськ
  • В. І. Боцюрко ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології, м. Івано-Франківськ
  • О. М. Дідушко ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології, м. Івано-Франківськ
  • І. Н. Петровська ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: метаболічний синдром, ожиріння, гіподинамія, дозоване фізичне навантаження

Анотація

На сьогодні гіподинамію слід вважати «хворобою цивілізації» та  одним із провідних зовнішніх чинників розвитку й прогресування проявів інсулінорезистентності, ожиріння та метаболічного синдрому (МС).

Опубліковано
2019-01-15
Розділ
Оригінальні дослідження