СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПЕРВИННИЙ ГІПОТИРЕОЗ В СВІТЛІ КОНЦЕПЦІЇ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО РИЗИКУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

  • О. М. Дідушко ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології, м. Івано-Франківськ
  • Н. В. Cкрипник ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології, м. Івано-Франківськ
  • В. І. Боцюрко ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології, м. Івано-Франківськ
  • І. О. Костіцька ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології, м. Івано-Франківськ
  • І. В. Чернявська ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології, м. Івано-Франківськ
  • О. В. Марусин ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології, м. Івано-Франківськ
  • Т. С. Вацеба ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: гіпотиреоз, кардіоваскулярний ризик.

Анотація

У статті наведені дані поширеності гіпотиреозу та обґрунтована доцільність проведення скринінгового обстеження на ТТГ у всіх кардіологічних хворих з метою верифікації дисфункції щитоподібної залози  як можливої причини недостатньої ефективності гіполіпідемічної, антигіпертензивної терапії та розробки підходів до оптимізації лікування.

Опубліковано
2019-01-15
Розділ
Оригінальні дослідження