ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ОНКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ У ХВОРИХ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ.

Ключові слова: цукровий діабет, ожиріння, гіперінсулінемія, онкологічний ризик, рак.

Анотація

Резюме. Метою дослідження було вивчити механізми формування онкологічного ризику у пацієнтів із цукровим діабетом (ЦД) 2 типу шляхом визначення залежності вмісту фосфорильованого PRAS40 (фосфо-PRAS40) від рівнів інсуліну та IGF-1.

Матеріали та методи. Обстежено 100 пацієнтів, які розділені на групи: І – здорові (n = 14); ІІ – хворі з ЦД 2 типу (n = 28); ІІІ – хворі з раком без ЦД (n=34); IV – з поєднанням раку і ЦД. До ІІІ і IV груп залучені хворі з раком молочної залози (МЗ), ендометрію (ЕМ) і підшлункової залози (ПШЗ).

Імуноферментним методом в мононуклеарах периферичної крові (МНПК) визначали рівні інсуліну, IGF-1 та фосфо-PRAS40, використовуючи діагностичні набори Insulin ELISA EIA-2935, IGF-1 600 ELISA EIA-4140 (DRG, Німеччина) та ELISA КНО0421 (Іnvitrogen, США). Компенсацію ЦД оцінювали за рівнем HbA1c. Аналіз даних проводили за допомогою програми Statistica 12.0 (StatSoft Inc., США).

Результати. Ожиріння та достовірна гіперінсулінемія виявлені у пацієнтів II групи з ЦД 2 типу і в хворих ІІІ і IV груп із раком МЗ та ЕМ (Р < 0,05). Підвищений рівень IGF-1 виявлений у хворих IІ і ІІІ груп (Р < 0,05), а також у жінок IV групи з раком МЗ та ЕМ (Р < 0,05). Рівень фосфо-PRAS40 був підвищений у хворих ІІ групи і в жінок ІІІ групи з раком МЗ та ЕМ (Р < 0,05), а в пацієнтів IV групи – знижений (P < 0,05). Декомпенсований ЦД мали 53,4% пацієнтів ІІ групи і 75,0% хворих IV групи.

Висновки. Ожиріння, гіперінсулінемія та підвищений рівень IGF-1 є факторами активації сигнального шляху PI3K/Akt/mTOR у хворих із цукровим діабетом 2 типу. Вміст фосфо-PRAS40 відображає активацію PI3K/Akt/mTOR і може свідчити про схильність жінок з діабетом до раку молочної залози та ендометрію. Рак ПШЗ із тривалістю діабету до 3-х років, не асоційований з ожирінням та гіперінсулінемією, може бути проявом вторинного діабету типу T3cDM, зумовленого онкологічним процесом в залозі.

Біографія автора

Т. С. Вацеба, Івано-Франківський національний медичний університет

 

Вацеба Тамара Сергіївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету, Івано-Франківськ, Україна.

E-mail: tamara.vatseba@gmail.com

тел. (050) 9743007

Опубліковано
2020-01-05
Як цитувати
1.
Вацеба ТС, Соколова ЛК. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ОНКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ У ХВОРИХ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ. Scientific and practical journal [інтернет]. 05, Січень 2020 [цит. за 06, Червень 2023];3(№ 4 (12):44 -9. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/378
Розділ
Оригінальні дослідження