ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕ-ТІ ЗА 50 РОКІВ (1967-2017)

  • Н. В. Скрипник ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології , м. Івано-Франківськ
  • В. І. Боцюрко ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології , м. Івано-Франківськ
  • О. М. Дідушко ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології , м. Івано-Франківськ
  • І. О. Костіцька ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології , м. Івано-Франківськ
  • Т. С. Вацеба ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології , м. Івано-Франківськ
  • О. В. Марусин ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології , м. Івано-Франківськ
  • І. В. Чернявська ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології , м. Івано-Франківськ
  • Р. І. Делятинський Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національ-ного економічного університету, кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін, м.Івано-Франківськ
Ключові слова: кафедра ендокринології, історія кафедри, завідувачі кафедри, перспективи розвитку.

Анотація

У статті розглянуто процес зародження та розвитку ендокринології на Прикарпатті, обумовлений потребами організації системи охорони здоров’я та еволюцією медичної науки, проведено періодизацію розвитку ендокринології в медичному університеті, виокремлено чотири етапи (експедиційних досліджень й організації ендокринологічної служби 1945–1953 рр., започаткування викладання дисципліни 1953–1967 рр., становлення самостійного курсу 1967–1997 рр., становлення і розвитку кафедри 1997–2017 рр.), проаналізовано роль професорів А.А. Гарагашяна, Г.П. Паращук, І.П. Ванджури, В.І. Боцюрка та Н.В. Скрипник у розвитку ендокринології як навчальної і наукової спеціальності та лікарської практики, з’ясовано персональний склад викладачів курсу, згодом – кафедри, показано їх навчальну, виховну, науково-дослідну та лікувально-профілактичну роботу. Автори обстоюють думку, що зі створенням кафедри закладено організаційні основи для формування у перспективі наукової школи ендокринології в Івано-Франківському національному медичному університеті. Сьогодні ж основним завданням кафедри є удосконалення вимог до підготовки лікарів, підвищення педагогічної майстерності викладачів, розвиток наукових досліджень, формування високої професійної культури.

Опубліковано
2019-01-15
Як цитувати
1.
Скрипник Н, Боцюрко В, Дідушко О, Костіцька І, Вацеба Т, Марусин О, Чернявська І, Делятинський Р. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕ-ТІ ЗА 50 РОКІВ (1967-2017). Scientific and practical journal [інтернет]. 15Січ2019 [cited 4Груд2022];1(3):5 -28. Available from: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/225
Розділ
Оригінальні дослідження