ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ВУЗЛОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЩИТОВИДНОЇ ЗА-ЛОЗИ В ДОРОСЛИХ У КЛІНІЦІ ЕНДОКРИНОЛОГА

  • Н. В. Скрипник ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології, м. Івано-Франківськ
  • О. В. Марусин ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології, м. Івано-Франківськ
  • Т. С. Вацеба ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології, м. Івано-Франківськ
  • Л. В. Рибчак ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: вузлові захворювання щитовидної залози, рак щитовидної залози, йододефіцитні захворювання, діагностика, лікування.

Анотація

У статті доповнені сучасні підходи до діагностики захворювань щитовидної залози, наукові та практичні аспекти лікування та спостереження за вузловими захворюваннями щитовидної залози на підставі сучасних міжнародних рекомендацій Американської тиреоїдної Асоціації для дорослих пацієнтів з вузлами щитовидної залози і диференційованим раком щитовидної залози, 2015 р.; сумісного консенсусу Американської асоціації клінічних ендокринологів, Італійської асоціації клінічних ендокринологів, Європейської тиреоїдної асоціації  (ААСЕ/ АМЕ/ ЕТА), 2010 р. з урахуванням доказової медицини. Було проведено визначення ступеня йододефіциту в хворих, які проживають в різних клімато-географічних ярусах Прикарпатського регіону шляхом дослідження медіани йодурії та вивчення структурних характеристик ЩЗ за допомогою УЗД. Рання діагностика вузлових утворень ЩЗ (вузловий зоб, рак ЩЗ) дозволяє створити комплексну та ефективну систему надання медичної допомоги пацієнтам з вузловими новоутвореннями ЩЗ, оцінити початковий ризик і провести скринінгові процедури для виявлення злоякісного новоутворення. Клінічне значення діагностики вузлових утворень ЩЗ полягає в  необхідності  виключення раку щитовидної залози. У мешканців високогірного  регіону Українських Карпат виявлено йодну недостатність легкого ступеня за медіаною йодурії, що сприяє розвитку вузлових  форм ендемічного зобу. Доведено зростання показників захворюваності на вузловий зоб та рак ЩЗ за останні роки серед мешканців Прикарпатського регіону. Організація надання кваліфікованої медичної допомоги дорослим особам з вузловими захворюваннями ЩЗ з моменту підозри чи встановлення діагнозу впродовж життя  сприяє зменшенню смертності, зниженню інвалідності, підвищенню якості життя та працездатності пацієнтів із вузловими захворюваннями щитовидної залози.

Опубліковано
2019-01-15
Розділ
Оригінальні дослідження