ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА ВЕНЕРОЛОГІЇ ІФНМУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 2019-NCOV

  • М. С. Волошинович IФНМУ
  • В. М. Сенчій
  • О. Д. Александрук
  • В. Є. Ткач
  • Г. Є. Гірник
  • Н. Р. Матковська
Ключові слова: дистанційне навчання, Teams, Mentimeter, Office365.

Анотація

Резюме. Спалах коронавірусної інфекції зруйнував нормальний ритм життя по всьому світу. Станом на сьогодні передбачити в повній мірі наслідки впливу пандемії на сектор навчання і в тому числі вищої освіти неможливо. У першу чергу це пов’язано з тим, що ситуація все ще розгортається, а безпосередні впливи нашаровуються на соціальні, психологічні, економічні та інші фактори суспільного середовища.

В умовах пандемії, що триває, набули нового значення і стали вирішенням більшості освітніх проблем механізми дистанційного навчання. Вони залишились єдиним доступним методом донесення знань в умовах збереження достатньої відстані поміж учасниками навчального процесу.

Для його організації варто покладатись на комплексні програмні рішення такі як платформа Teams. На кафедрі Дерматології та венерології дистанційна форма була застосована як для до дипломного, так і післядипломного навчання. Згідно з попередньо узгодженими графіками проводились щоденні відеоконсультації; для відповіді на дискутабельні запитання дисципліни, начитка лекційного матеріалу; завдання студенти отримували у вигляді тестів та клінічних задач.

Проте системі не вистачає можливостей до проведення опитувань під час лекцій з відображенням результатів голосування в реальному часі. Цю, необхідну функцію, а в умовах віддаленої освіти, і механізм для перевірки участі респондентів у засвоєнні матеріалу, можна реалізувати залученням сторонніх додатків, наприклад Mentimeter.

Застосування платформи сприяє збільшенню зацікавленості студентів навчальним матеріалом, забезпечує механізм перевірки активної участі респондентів у дискусії та отримання зворотного відклику. Проте важливим є не розгубити позитивні моменти старої моделі навчання, формуючи новий напрямок.

Опубліковано
2020-10-07
Розділ
Медична освіта