ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА СЕЧОСТАТЕВИЙ ХЛАМЩІОЗ В ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ

  • Л. О. Сенчук ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • О. Д. Александрук ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: урогенітальна хламідій- на інфекція, функціональний стан печінки.

Анотація

Функціональний стан печінки впливає на перебіг багатьох захворювань та ефективність їх лікування. Метою нашої роботи було його вивчення у хворих на сечостатевий хламідіоз до та після проведення базового спе­цифічного лікування. Обстежено 65 хворих на урогентіальний хламідіоз, в яких функціональ­ний стан печінки досліджено за допомогою ультразвукового та біохімічних методів. Базове специфічне лікування полягало в призначенні джозаміцину та флуконазолу. За результатами досліджень у 29 (44,62%) хворих виявлені зміни функціонального стану печінки: цитолітичний синдром - у 38,46%, холестатичний - у 6,75%, зниження синтезуючої функції печінки - в 13,85%, напруга енергетичних процесів - у 32,30%, напруга оксисно-відновних процесів - у 41,53% випадків. Клінічні та лабораторні ознаки одужання від хламідіозу супроводжувалось збільшенням до 44 (67,69%) хворих із змінами печінкових функцій (р<0,05): в 18,46% з’явились больові відчуття в правому підребер’ї, в 49,23% розвинувся цитолітичний синдром, у 18,46%, - холестатичний, у 27,70% - зниження синтезую­чої функції печінки, в 47,69% - напруга енерге­тичних процесів в печінці, у 63,07% - напруга окисно-відновних процесів. Отримані результа­ти свідчать про необхідність включення до про­токолів діагностики та лікування урогенітального хламідіозу алгоритму призна­чення гепатопротективних засобів.

Опубліковано
2019-01-24
Як цитувати
1.
Сенчук ЛО, Александрук ОД. ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА СЕЧОСТАТЕВИЙ ХЛАМЩІОЗ В ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ. Scientific and practical journal [інтернет]. 24, Січень 2019 [цит. за 20, Березень 2023];1(1):85 -88. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/274
Розділ
Оригінальні дослідження