STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF ORTHOPEDIC TREATMENT OF PATIENTS WITH COMPLETE REMOVABLE PLATE PROTHESES ON THE LOWER JAW

  • В. L. Pelekhan ІФНМУ
  • М. М. Rozhko
  • L. І. Pelekhan
Ключові слова: повна відсутність зубів, повний знімний пластинковий протез.

Анотація

Резюме. Згідно з даними В.А. Лабунця, потреба у повному знімному протезуванні у вікових групах понад 50 років складає від 23,8% до 80%. У залежності від вибраного методу виготовлення повного знімного пластинкового протезу, 30-60% пацієнтів є незадоволеними функціонуванням ортопедичних конструкцій.

Мета. На основі суб’єктивного та об’єктивного обстеження провести аналіз якості ортопедичного здоров’я пацієнтів із виготовленими повними знімними пластинковими протезами на нижню щелепу через 6 місяців після фіксації.

Проведено плановий огляд 35 пацієнтів через 6 місяців після фіксації ПЗПП на нижню щелепу. Для об’єктивної оцінки проводився огляд наявної ортопедичної конструкції, тканин протезного ложа. Проводився Гамбурзький тест та оклюзіографія.

Результати. При суб’єктивному обстеженні критеріями оцінки якості функціонування був рівень задоволення пацієнтів конструкціями. Утруднення пережовування їжі спостергіається у 13 осіб (65%). Оцінка стану конструкції ПЗПП та стан протезного ложа показали потребу перебазування чи повторного виготовлення конструкції у 15 пацієнтів (45,5%). Аналіз стану статичної центральної оклюзії показав у 25 пацієнтів (75,8%) наявність супраконтактів, переважно у ділянці щічних горбиків перших молярів (88%).

Висновки:

  1. Оцінку якості функціонування ПЗПП необхідно проводити лише із врахуванням суб’єктивних та об’єктивних критеріїв.
  2. 61,6% пацієнтів не задоволені виготовленою ортопедичною конструкцією через 6 місяців після фіксації.
  3. У 75,8% обстежених пацієнтів спостерігалися супраконтакти.
  4. У зв’язку із невідповідністю ортопедичної конструкції із протезним ложем, перебазування потребували 45,5% пацієнтів, яким зафіксовано ПЗПП на нижній щелепі 6 місяців тому.
Опубліковано
2021-01-05
Розділ
Оригінальні дослідження