МЕТОДИКИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ АТРОФІЇ КОМІРКОВОГО ВІДРОСТКА ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ТА ЧАСТИНИ (Огляд літератури)

  • Ю. І. Солоджук ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • М. М. Рожко ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • О. Г. Денисенко ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • О. Г. Бойчук-Товста ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • А. П. Івасів ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: атрофія коміркового відростка верхньої щелепи, атрофія частини нижньої щелепи, аугментація, синус-ліфт

Анотація

Проаналізувати можливості хірургічних методів хірургічного лікування атрофії коміркового відростка верхньої щелепи і частини та порівняти успішність результатів реконструктивних маніпуляцій.

Методи: у ретроспективному дослідженні проаналізовано 41 наукову публікацію. Пошук первинного текстового матеріалу здійснювали з використанням пошукової системи Google Scholar. Статті, які були відібрані для деталізованого аналізу, були опубліковані в період з 2010 по 2017 рік. Результати інтерпретували відповідно до основної мети дослідження.

Результати: Отримані в результаті системного ретроспективного аналізу дані не забезпечують достатньої доказової бази для з′ясування конкретних переваг однієї методики хірургічного лікування атрофії коміркового відростка верхньої щелепи чи частини над іншою. Кожну із вищезгаданих технік слід обирати у відповідності з анатомічними умовами конкретного пацієнта. Обсяг необхідних хірургічних втручань залежить від ступеня вираженості атрофії кісткової тканини щелеп.

Опубліковано
2019-01-13
Розділ
Оригінальні дослідження