АНАЛІЗ ХІРУРГІЧНИХ МЕТОДИК ТА ПІДХОДІВ УСУНЕННЯ ДЕФЕКТІВ КІСТОК ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТУ

  • А. В. Пантус ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" https://orcid.org/0000-0002-5245-8836
  • М. М. Рожко ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"
  • І. Р. Ярмошук ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" https://orcid.org/0000-0003-2636-8770
  • В. Л. Когут ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" https://orcid.org/0000-0002-8157-4342
  • Ю. І. Солоджук ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" https://orcid.org/0000-0002-6725-4844
Ключові слова: кісткова тканина, регенерація, аутотрансплантація.

Анотація

Остеопластичний матеріал є золотим стандартом реконструкції кісткової тканини. Аутологічний матеріал може не давати імунологічної відповіді організму, даний матеріал також володіє не тільки остеокондуктивними, але й остеоіндуктивними властивостями.

Альтернативним рішенням аутотрансплантації є застосування алотранстплантів, які підлягають спеціальній обробці, при якій залишається як остеокондуктивна так і остеоіндуктивна властивість.

Було запропоновано методику закриття дефекту кісткової тканини нижньої щелепи за допомогою мікрохірургічних аутотрансплантантів.

При конструюванні біосумісних матеріалів потрібно застосовувати біоміметичний підхід. Кісткова тканина – це своєрідний композит, який поєднює два фізичні явища: твердість (за рахунок кристалів гідроксиапатиту) та еластичність (завдяки колагеновим волокнам).

Існує досвід застосування пористих кісткових блоків просочених кров’яним згустком хворого в комбінації гідроксиапатиту та трикальційфосфату. Такий тип біокераміки можна застосовувати для контурної пластики коміркової частини щелеп та заповнення дефектів кісток.

Отже, з наведених даних можна зробити висновок, що першим пріоритетним завданням регенеративної медицини, зокрема реконструктивної хірургії, є пошук методик та технологій створення стабільних пористих каркасів певної форми.

Опубліковано
2019-03-22
Розділ
Оригінальні дослідження