СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ МЕТОДУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДЕФЕКТІВ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

  • О. В. Бульбук Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра стоматології післядип-ломної освіти, м. Івано-Франківськ,
  • М. М. Рожко Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра стоматології післядип-ломної освіти, м. Івано-Франківськ,
  • О. І. Бульбук Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра ортопеди стоматології, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: дефекти твердих тканин зубів, пряма реставрація, непряма реставрація, класифікації.

Анотація

У статті представлений огляд даних літератури щодо сучасних поглядів на вибір методу відновлення анатомічної форми зуба та матеріалів, які будуть використовуватись. У сучасній клінічній практиці стоматологам для заміщення дефектів твердих тканин зуба запропоновано методики прямої, непрямої і напівпрямої реставрації.

На основі аналізу літератури зроблено висновок, що допомогу при виборі методу відновлення зруйнованої коронки зуба та постановці діагнозу може надати індекс руйнування оклюзійної поверхні зуба (ІРОПЗ). Цей індекс використовується і сьогодні в «країнах пострадянського простору».

Світова стоматологічна спільнота опирається на інші показники. Зокрема – «intercuspal distance» (міжгорбкову відстань) або класифікацію порожнин SI/STA (що пов'язує місце розташування та розмір порожнин), яка на основі стадії процесу та його локалізації визначає методику лікування.

Так як об’єктивно визначитись з методикою лікування жодна з доступних класифікацій не дозволяє, велика увага дослідників приділяється для удосконалення відомих методів оцінки стану зубів та розмірів дефектів для подальшого вірного вибору відновлювальної конструкції та матеріалів для них.

Можна підсумувати, що сьогодні наочною є відсутність уніфікованого підходу щодо вибору методів лікування дефектів твердих тканин зубів. Таким чином, проблема вибору методу лікування дефектів твердих тканин зубів потребує досконалого вивчення.

Опубліковано
2018-12-27
Розділ
Оригінальні дослідження