ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТИВНОГО СТРУКТУРОВАНОГО КЛІНІЧНОГО ІСПИТУ (ОСКІ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ»

  • О. В. Бугерчук Івано-Франківський національний медичний університет http://orcid.org/0000-0002-7386-5625
  • О. І. Бульбук 1Івано-Франківський національний медичний університет
  • О. В. Бульбук Івано-Франківський національний медичний університет http://orcid.org/0000-0001-8985-8254
Ключові слова: іспит, оцінювання, стоматологія, навчання

Анотація

Резюме. Педагогічне оцінювання означає низку процесів, які використовуються для визначення того, що студент знає, розуміє та вміє. Підсумкове оцінювання проводиться в кінці навчальної програми і покликане визначити, наскільки студент досяг цілей навчальної програми. Постанова КМУ від 28.03.2018 року №334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» зобов’язує медичні заклади вищої освіти проводити атестацію здобувачів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), який складається з таких компонентів як інтегрований тестовий іспит (КРОК-1, КРОК-2); об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ); іспит з англійської мови професійного спрямування. Рішення про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня ступеня магістра та відповідної кваліфікації приймається екзаменаційною комісією на підставі успішного проходження всіх форм атестації.

Об’єктивний структурований клінічний іспит (Objective Structured Clinical Examination (OSCE)) – сучасний тип оцінки практичних знань та вмінь студентів, що призначений для перевірки набуття ними клінічної майстерності та компетентностей, які неможливо оцінити традиційними формами іспитів. Проведення ОСКІ вперше є складним завданням, що потребує значної концентрації сил і часу у співробітників університету, стоматологічного факультету ІФНМУ та випускових кафедр. Вимагає розуміння основоположних освітніх принципів ОСКІ. У роботі висвітлено етапи проєктування та планування іспиту зі спеціальності 221 «Стоматологія», основні напрацювання, аналіз проблем, що виникли, та завдання для забезпечення якості та стандартизації ОСКІ.

Опубліковано
2020-07-06
Як цитувати
Розділ
Медична освіта