ДИНАМІКА ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ MUSCULUS MASSETER ТА MUSCULUS TEMPORALIS ПІД ВПЛИВОМ СТИМУЛЯЦІЇ ГРУПИ М’ЯЗІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ТОНКУ КООРДИНАЦІЮ ЖУВАЛЬНОЇ МУСКУЛАТУРИ В ПРОЦЕСІ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ПОВНОЮ ВІДСУТНІСТЮ ЗУБІВ

  • В. І. Сарапук Ivano-Frankivsk National Medical University
  • М. М. Рожко Ivano-Frankivsk National Medical University https://orcid.org/0000-0002-6876-2533
Ключові слова: адаптація, електроміографія, повна відсутність зубів, повні знімні пластинкові протези, тонка координація жувальної мускулатури.

Анотація

Резюме. Мета: вивчити можливість застосування набору стандартних взірців H. Landt для тесту на здатність до тонкої координації жувальної мускулатури – МА-тест (Muscular-Ability) з ціллю підвищення адаптаційних можливостей до повних знімних пластинкових протезів (ПЗПП). Даний процес адаптації ми назвали МА-стимуляція.

Методи: електроміографія (показник сумарної амплітуди роботи musculus masseter та musculus temporalis (мкв)). Проведено дослідження у двох групах пацієнтів із повною відсутністю зубів. 1 група – 30 пацієнтів, яким ортопедичне лікування проводилося без попередньої МА-стимуляції. 2 група – 60 пацієнтів, яким перед ортопедичним лікуванням протягом 14 днів проводилася МА-стимуляція.

Результати. У 2 групі показник у стані відносного фізіологічного спокою знизився на 23,5 %, через 1 місяць після ортопедичного лікування ще на 14,1 %, через 3 місяці – ще на 9,2 %; при максимальному стисненні щелеп відбулося зростання показника на 29,8 %, через 1 і 3 місяці зростання досягнуло відповідно 36,4 % і 44,7 %; при максимальному стисненні щелеп з ватними валиками відбулося зростання показника на 26,8 %, через 1 і 3 місяці зростання досягнуло відповідно 27,1 % і 42,2 %.

У 1 групі показник у стані відносного фізіологічного спокою знизився через 1 місяць після ортопедичного лікування на 18,1 %, а через 3 місяці ще на 20,9 %; при максимальному стисненні щелеп зростання показника через 1 місяць не відбулося, а через 3 місяці зростання відбулося на 25,2 %; при максимальному стисненні щелеп з ватними валиками зростання відбулося тільки через 3 місяці після ортопедичного лікування на 25,1 %.

Висновки. У пацієнтів з повною відсутністю зубів МА-стимуляція сприяє швидкому активному підвищенню адаптаційних процесів до використання ПЗПП.

Опубліковано
2020-04-03
Розділ
Оригінальні дослідження