АНАЛІЗ СТАНУ ЗУБОЩЕЛЕПНОГО АПАРАТУ ХВОРИХ З ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ ТА ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ

  • Г. Б. Проць ІФНМУ, кафедра хірургічної стоматології
  • М. М. Рожко ДВНЗ « Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра хірургічної стоматології, м.Івано-Франківськ
Ключові слова: генералізований пародонтит, дефекти, зубні ряди, поширеність, структура.

Анотація

В статті наведено результати дослідження стану зубощелепної системи та стану тканин протезного ложа у хворих на генералізований пародонтит (ГП) та дефектами зубних рядів. Обстежено 710 осіб (жінок - 393 (55,35 %), чоловіків - 317 (44,65 %)) з дефектами зубних рядів віком від 21 до 70 років. У 494 ( 69,58 %) хворих діагностовано генералізований пародонтит різних ступенів. Хворі розділені на чотири вікові групи. До першої групи ввійшли  82 (16,6%) хворих на ГП і 18 (8,33%)  хворих зі здоровим пародонтом віком від 21до 34 років;  до другої – 142  (28,74%) хворих на ГП і 60 ( 27,78%) осіб, яким не діагностовано ГП, віком від 35 до 44 років; третю групу склали 172 (34,82 %)  особи на ГП і 71 ( 32,87%) хворих зі здоровим пародонтом віком від 45 до 59 років; до четвертої  групи ввійшло 98 (19,84%) пацієнтів на ГП і 67 (31,02%) хворих зі здоровим пародонтом віком від 60 і більше років. Дослідження хворих, оцінку лікування проводили на основі протоколів надання стоматологічної допомоги, затверджених МОЗ України у 2005 році. Проведене дослідження дає підставу стверджувати, що захворювання пародонту супроводжувалися дефектами зубних рядів у 69,2%  хворих  і найбільша частка дефектів припадала на вікову групу 45-59 років ( 34,82 % ), і з віком вірогідність виникнення дефектів зубного ряду зростала у 2,1  рази порівняно з  віковою групою 21-34 роки (16,6%).

Опубліковано
2019-03-22
Розділ
Оригінальні дослідження