МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ

  • Н. Р. Голод
  • І. К. Чурпій Івано-франківський національний медичний університет
Ключові слова: МКХ-10, МКФ, лапароскопічна холецистектомія, реабілітація.

Анотація

Резюме. Згідно з рекомендаціями ВООЗ сучасне реабілітаційне втручання повинне мати міждисциплінарний підхід. Останній підхід у реабілітації поступово впроваджується в систему охорони здоров`я введенням таких посад як лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, а із впровадженням у практику проблемно-орієнтованого підходу поки що складніше. Зустрічаються проблеми міждисциплінарної взаємодії спеціалістів. Відсутній пацієнтоцентричний, індивідуальний підхід у реабілітації. Не враховуються всі контекстуальні чинники пацієнта для встановлення цілей реабілітаційного втручання. Відсутня об’єктивна оцінка ефективності проведеного реабілітаційного втручання. Така ситуація не може сприяти покращенню реабілітаційної допомоги, у тому числі після лапароскопічної холецистектомії. У жодній стаціонарній карті немає шифр МКФ.

Мета дослідження. Розглянути МКФ як інструмент формування цілей фізичної терапії хворих після лапароскопічної холецистектомії на різних етапах реабілітації та впровадження їх у хірургічну практику.

Висновки:

  1. Проаналізовано чинну практику організації реабілітаційної допомоги на різних етапах (гострому, підгострому та довготривалому). У хворих після лапароскопічної холецистектомії виявлено повну відсутність використання класифікації МКФ.
  2. Спільне використання МКХ-10 та МКФ у хірургічній практиці дозволить доповнити одна одну, що підвищить якість надання послуг у галузі охорони здоров’я.
  3. Впровадження схем кодування полегшить роботу мультидисциплінарних команд, які займаються реабілітацією хірургічних пацієнтів.
  4. Починати потрібно із забезпечення інформаційними системами в охороні здоров'я з автоматизованими схемами кодування (для зменшення навантаження на медичний персонал та полегшення ведення медичної документації), оскільки практично таке кодування займає багато часу та потребує спеціальної підготовки медичного персоналу.
Опубліковано
2020-10-06
Розділ
Оригінальні дослідження