ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ КАЛЬКУЛЬОЗНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ НА СТАЦІОНАРНОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

  • Н. Р. Голод ІФНМУ; ПНУ імені Василя Стефаника
Ключові слова: хронічний калькульозний холецистит, лапароскопічна холецистектомія, реабілітація.

Анотація

Резюме. В роботі проведено аналіз лікування ретроспективної групи пацієнтів з хронічним калькульозним холециститом в ранньому післяопераційному періоді. Щорічне зростання даної патології, яке в Україні складає 10 % від населення, змушує шукати нові підходи до лікування. Дослідження проводилося у рамках наукової роботи «Теоретико-методичні основи фізичної терапії хворих після лапароскопічної холецистектомії».

Методи дослідження: Проведено ретроспективний аналіз 50 медичних карт пацієнтів із ХКХ, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у хірургічному відділенні Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні протягом 2018 року.

Метою дослідження є характеристика пацієнтів з хронічним калькульозним холециститом на стаціонарному етапі реабілітації з метою пошуку покращення та удосконалення засобів відновлення функцій організму на різних етапах післяопераційного періоду у хворих на ЖКХ після лапароскопічної холецистектомі.

Всім хворим була проведена лапароскопічна холецистектомія.

  1. 1. Ретроспективний аналіз результатів хірургічного лікування хворих на хронічний калькульозний холецистит засвідчив, що при відсутності комплексу реабілітації, який не включений в протоколи, кількість ускладнень склала 34 %, а тривалість госпіталізації 3,76±0,28 дні.
  2. Незадовільні наслідки в ранньому післяопераційному періоді обумовлені відсутністю лікаря фізичної реабілітаційної медицини в лікувальному закладі, комплексу реабілітаційних заходів в протоколах, негативним впливом супутньої патології.
  3. Розробка, впровадження та чітке дотримання комплексу реабілітаційних заходів в подальшому сприятимуть скорішому відновленню пацієнта, зменшенню кількості ускладнень та скороченню терміну перебування у стаціонарі.

 

Опубліковано
2020-07-04
Розділ
Оригінальні дослідження