УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАПТЕВОЇ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІ-КУВАННІ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРАДОНТИТ ШЛЯ-ХОМ ПЕРІОСТАЛЬНИХ ПЕНЕТРАЦІЙ

  • М. М. Рожко ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м.Івано-Франківськ
  • В. П. Пюрик ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м.Івано-Франківськ
  • С. А. Огієнко ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м.Івано-Франківськ
  • Я. В. Пюрик ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м.Івано-Франківськ
  • Т. Ю. Огієнко ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м.Івано-Франківськ
Ключові слова: генералізований пародонтит, удосконалена клаптева операція, рентгенологічні і ультразвукові дослідження.

Анотація

Нами прооперовано 46 хворих на хронічний генералізований парадонтит (ГП) ІІІ ступеня, розподілених на дві групи: І група (20 осіб), яким проводилася традиційна модифікована операція Цешинського-Відмана-Неймана; хворим ІІ групи (26 осіб) – модифікована операція Цешинського-Відмана-Неймана, вдосконалена методикою пенетрацій періосту. Після проведеного лікування встановлено, що середній показник проби Шіллера-Пісарєва був вищий у хворих І групи (2,5±0,05%) порівняно з відповідним показником ІІ групи (0,95±0,04%). Після лікування середній показник індексу кровоточивості становив у першої групи 0,77±0,04 бала та другої групи – 0,32±0,04 бала.

При динамічному рентгенологічному дослідженні альвеолярних відростків у пацієнтів через 6 місяців після операції виявились чіткі ознаки остеорепаративних процесів, про що свідчило деяке збільшення висоти альвеолярного відростка на 19% у пацієнтів І групи та на 40% – у пацієнтів ІІ групи. Зі збільшенням термінів спостереження у хворих ІІ групи структура кістки змінювалася і диференціювалася в зрілу, з характерним трабекулярним рисунком, та не відрізнялась від сусідніх ділянок кістки.

Отже, застосування періостальної пенетрації при хірургічному лікуванні хворих на ГП ІІІ ступеня має переваги над традиційним лікуванням.

Опубліковано
2019-01-17
Як цитувати
1.
Рожко М, Пюрик В, Огієнко С, Пюрик Я, Огієнко Т. УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАПТЕВОЇ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІ-КУВАННІ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРАДОНТИТ ШЛЯ-ХОМ ПЕРІОСТАЛЬНИХ ПЕНЕТРАЦІЙ. Scientific and practical journal [інтернет]. 17Січ2019 [cited 8Сер2022];1(2):6 -10. Available from: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/239
Розділ
Оригінальні дослідження