PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF EDUCATION IN MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS WITH ENGLISH LANGUAGE OF TEACHING

  • І. О. Yakubovska Івано-Франкісвький національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна, кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства https://orcid.org/0000-0001-5181-2939
  • Ya. L. Wanjura Івано-Франкісвький національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна, кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства https://orcid.org/0000-0003-2525-371X
  • І. Yu. Wanjura Івано-Франкісвький національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна, кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства https://orcid.org/0000-0001-5905-487X
  • D. А. Volynskyi Івано-Франкісвький національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна, кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства https://orcid.org/0000-0003-4849-8197
  • І. К. Churpiy Івано-Франкісвький національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна, кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання https://orcid.org/0000-0003-1735-9418
Ключові слова: медична освіта, технології навчання, іноземні англомовні студенти

Анотація

Резюме. Розглянуті результати власного дослідження.

Мета аналіз психологічних, методичних та якісних показників академічної освіти, визначення основних проблем у навчанні англомовних студентів.

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення теоретичних напрацювань з досліджуваної проблеми; емпіричні: вибіркове скринінгове дослідження шляхом анонімного авторського анкетування. Вибірка емпіричного дослідження, яке проводилося у 2018−2019рр. склала  82 студенів 5-го та 6-го курсів. Аналізували мотиваційну, психологічну, морально-етичну, комунікаційну, навчально-методичну складову, рівень самоорганізації у навчанні, самооцінювання знань з  позиції студента.  Анкета складалася з 22 запитань, в тому числі 7 відкритих. Більшість англомовних студентів є мотивованими на навчання, знають свій потенціал, цілі і критично оцінюють досягнені результати. Ціннісним для них є практичне спрямування в опануванні медицини,  вони потребують додаткових роз’яснень, дискусії та відточування практичних навичок. Для  третини  першорядним є психологічний клімат на занятті, професіоналізм викладача і його дружнє вимогливе ставлення. Більше половини шкодують, що недостатньо володіють українською мовою, а це обмежує їх можливості до практичної роботи з пацієнтами. Опитані визнали, що 12% студентів 5-6 року навчання не  орієнтовані та не  мотивовані на освітній процес навчання у медичному ЗВО та  не володіють навиками відповідними навиками. Проте,  навіть при недостатньому рівні володінні англійською мовою, та при невисокому рівні базових знань, можна досягнути середнього і навіть високого рівня професійних знань. Визначальним є мотивація, наполегливість та активна взаємодія з тим, хто навчає. І навіть достатня базова підготовка та вхідні  високі компетентності в англомовному спілкуванні при низькій мотивації не принесуть успіху у навчанні.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
Медична освіта