THE ROLE OF “CLINICAL PRACTICE” DISCIPLINE IN PREPARATION OF FUTURE SPECIALISTS OF HIGHER MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

  • N. M. Seredyuk Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини № 2 та медсестринства, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3616-2445
  • R. V. Denina Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини № 2 та медсестринства, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6121-5281
  • N. P. Gainal Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини № 2 та медсестринства, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0001-8196-7130
  • P. P. Zvonar Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини № 2 та медсестринства, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9815-8524
  • D. A. Volynskyy Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини № 2 та медсестринства, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4849-8197
  • M. V. Fedorchenko Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини № 2 та медсестринства, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9564-791X
  • N. I. Baryla Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини № 2 та медсестринства, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7744-2427
Ключові слова: Ключові слова: клінічна практика, практичні навики, уміння.

Анотація

Резюме. Клінічна практика студентів-медиків одна із найважливіших складових професійної підготовки будь-якого спеціаліста і є центральним елементом викладання і вивчення навчальної програми. Клінічна практика з терапії є процесом закріплення теоретичних знань, практичних умінь і навичок, отриманих в процесі навчання студента, і формування універсальних та професійних компетенцій майбутнього лікаря-терапевта, сімейного лікаря, лікаря загальної практики, тобто набуття досвіду у вирішенні реальних професійних завдань.

На кафедрі внутрішньої медицини №2 та медсестринства із 2020-2021 навчального року введена вибіркова дисципліна «Клінічна практика в терапії» для студентів 5 курсу медичного факультету (спеціальність «лікувальна справа», «педіатрія»). Клінічна практика в терапії складається із трьох змістових модулів: «Основні методи обстеження та діагностики в кардіології», «Особливості обстеження та діагностики в ревматології, гастроентерології, нефрології. Діагностика основних інфекційних хворіб», «Клінічна практика в пульмонології, ендокринології, гематології».

На практичних заняттях велика увага приділяється виконанню практичних навичок і умінню розв’язувати ситуаційні задачі. Студенти вдосконалюють свої навички з фізикального обстеження всіх органів і систем та встановлюють ступінь їх порушення, навчаються реєстрації електрокардіограми, проводити серцево-легеневу реанімацію, пікфлуометрію, аспірацію кісткового мозку, інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних методів дослідження, обґрунтовувати та формулювати попередній діагноз, призначити лікування і вибрати подальший маршрут пацієнта залежно від діагностованої патології.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
Медична освіта