КОРОНАВІРУСНА ХВОРОБА (COVID-19): ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ІНФАРКТА МІОКАРДА І СЕРЦЕВОІ НЕДОСТАТНОСТІ

  • Н. М. Середюк Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
  • В. Н. Середюк Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету імені М.М. Бережницького https://orcid.org/0000-0001-7830-2779
  • О. З. Скакун Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства https://orcid.org/0000-0003-4745-9858
  • Я. Л. Ванджура Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства https://orcid.org/0000-0003-2525-371X
  • І. З. Твердохліб Івано-Франківський національний медичний університет, ННІПО https://orcid.org/0000-0002-9606-357X
Ключові слова: COVID-19, серцева недостатність, інфаркт міокарда, SARS-CoV-2, АПФ-2

Анотація

Резюме. З моменту виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 надзвичайно швидко розповсюдився світом, викликавши глобальну пандемію. Одним із найпоширеніших ускладнень коронавірусної хвороби є пневмонія, однак SARS-CoV-2 уражає також міокард, головний мозок, нирки, печінку тощо. Надзвичайно актуальними питаннями є перебіг інфаркта міокарда та хронічної серцевої недостатності при коронавірусній хворобі. У проникненні вірусу в клітину важливу роль відіграють АПФ-2, трансмембранна серинова протеаза TMPRSS2 та фурин. У пацієнтів із серцевою недостатністю рівень АПФ-2 є підвищеним, тож це з одного боку може сприяти проникненню SARS-CoV-2 всередину клітини, а з іншого боку – АПФ-2 може мати протективний ефект, оскільки він перетворює ангіотензин 1 в ангіотензин (1-9), а ангіотензин 2 в ангіотензин 1-7, який функціонує як антагоніст ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (вазодилатація, посилення діурезу). Для підтвердження пошкодження міокарда за наявності COVID-19 використовують серцеві біомаркери (головним чином серцевий тропонін), а для визначення наявності серцевої недостатності – NT-proBNP. Пошкодження міокарда може проявлятися як порушеннями ритму та провідності, так і виникненням гострої серцевої недостатності та інфаркту міокарда. Для діагностики цих станів використовують визначення тропоніну І, електрокардіографію, ехокардіографію, МРТ серця з контрастуванням, коронароангіографію. Для усіх госпіталізованих пацієнтів рекомендовані низькомолекулярні гепарини на період госпіталізації. Для пацієнтів з високим ризиком венозних тромбоемболій та низьким ризиком кровотеч можна розглянути прийом НОАК або еноксапарину тривалістю до 45 днів з моменту виписки.

Опубліковано
2020-10-07
Розділ
Дискусійні та проблемні статті