STUDY OF ETHNIC AND REGIONAL FEATURES OF DERMATOGLYPHIC PARAMETERS OF HANDS AND FEET (LITERATURE REVIEW)

  • I. V. Gunas Professor of Human Anatomy, 1National Pirogov Memorial Medical University https://orcid.org/0000-0003-4260-2301
  • O. V. Dunayev Head of the Department Forensic Medicine and Medical Law Kharkiv National Medical University https://orcid.org/0000-0002-3231-7171
  • O. G. Popadynets Head of the Department of Human Anatomy, Ivano-Frankivsk National Medical University https://orcid.org/0000-0002-2093-5984
  • R. V. Kozoviy Professor of the Department of Medical Biology and Medical Genetics of Ivano-Frankivsk National Medical University
  • E. O. Kindrativ Head of the Department of Pathological Anatomy, Ivano-Frankivsk National Medical University https://orcid.org/0000-0002-3894-8484
Ключові слова: Дерматогліфіка, етнодерматогліфіка, дерматогліфічні параметри

Анотація

Резюме. У статті окреслені перспективи вивчення етнічних та регіональних особливостей дерматогліфічних параметрів рук і ніг, з оглядом на інтенсифікацію міграційних процесів як у межах України, так і у світових межах, щороку є причиною катастрофічного збільшення кількості людей, що проживають за межами країни чи регіону свого походження. Біженці, трудові, політичні мігранти, мігранти через расову дискримінацію та з інших причин сьогодні становлять 3% населення світу. Зростаючий потік світової міграції, асиміляції створює всі умови для зникнення чистих етносів та народів. Сучасні науковці зацікавлені у наявності антропометричних, антропоскопічних, дерматогліфічних даних різних популяцій задля створення регіональних генофондів. Також у статті визначені переваги використання дерматогліфічного методу, що включають у себе легкість у застосуванні, фінансову необтяжливість та можливість отримання результатів у короткий термін. Проведено ґрунтовний аналіз літератури з даного питання, вивчені основні напрямки застосування дерматогліфіки. У розрізі вище висвітленої проблематики актуальним залишається питання, пов’язане з вивченням антропоскопічних, антропометричних, дерматогліфічних параметрів населення України із урахуванням регіональної, етнотериторіальної належності. Варто відмітити, що вивчення етнологічних, регіональних особливостей дерматогліфічних параметрів рук та ніг є актуальним серед світової наукової спільноти. Проте, наразі існує надто мала кількість робіт вітчизняних авторів, присвячених вивченню регіональних, етно-територіальних особливостей дерматогліфічних параметрів, хоча з огляду на інтенсифікацію міграційних процесів окреслюються перспективи до її вивчення.

Опубліковано
2020-10-07
Розділ
Огляд літератури