СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ЕНДОТЕЛІЮ ЕНДОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ЩУРІВ У ПІСЛЯСТРЕСОВОМУ ПЕРІОДІ

  • І. М. Лучко ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Кафедра фізіології (проф. Н.М. Воронич-Семченко), м. Івано-Франківськ
  • Т. В. Гуранич ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Кафедра фізіології (проф. Н.М. Воронич-Семченко), м. Івано-Франківськ
  • О. Г. Попадинець ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Кафедра анатомії людини (проф. О.Г. Попадинець), м. Івано-Франківськ
  • І. І. Дубковецька ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Кафедра фізіології (проф. Н.М. Воронич-Семченко), м. Івано-Франківськ
  • В. О. Воронич ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Кафедра фізіології (проф. Н.М. Воронич-Семченко), м. Івано-Франківськ
Ключові слова: ендотелій, ендокард, стрес.

Анотація

Метою дослідження було вивчення структурних змін ендотеліоцитів ендокарда лівого шлуночка щурів під впливом гострого тригодинного емоційно-больового стресу, зокрема у післястресовий період. Для відтворення стресу використовувалася електроімпульсна модель. Стан ендотелію ендокарда вивчали за допомогою світлооптичної мікроскопії, аналізуючи мазки-відбитки з макропрепаратів шлуночків. Встановлено, що наслідком гострого емоційно-больового стресу є ураження ендокарда, яке супроводжується десквамацією окремих ендотеліоцитів. У післястресовому періоді ступінь ушкодження ендотелію ендокарда значно зростає. Особливо таке явище виражене через 24 год після стресового впливу. У цьому періоді ендотеліоцити часто злущуються пластами (по 5-20 клітин), що рідко зустрічається безпосередньо після дії стресора. Крім посилення процесу десквамації ендотеліальних клітин ендокарда в умовах стрес-реакції, нами виявлені морфометричні показники зміни їхніх ядер. Зокрема, через 24 год після дії гострого емоційно-больового стресу в ендотелії ендокарда має місце статистично достовірне збільшення кількості ядер з ознаками гіперхромності, каріопікнозу та каріолізису. Паралельно з цим відбувається зміна форми ядер: зменшується кількість еліпсоподібних, збільшується число веретеноподібних ядер та ядер неправильної форми. Отримані результати дозволяють заключити, що в умовах гострого тригодинного емоційно-больового стресу виникає ушкодження ендотеліоцитів ендокарда лівого шлуночка та їх десквамація, що максимально проявляється у післястресовому періоді. Окрім того, уже через добу після гострого стресового впливу в ендотелії цієї структури відбуваються зміни, які, з одного боку, свідчать про підсилення деструктивних процесів (гіперхромність ядер, ознаки каріопікнозу і каріолізису), з іншого – є ознакою адаптації цих клітин (зміна форми ядер) до впливу патогенного фактора.

Опубліковано
2019-01-13
Розділ
Оригінальні дослідження