ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРІ ВИРАЗКОВІ КРОВОТЕЧІ

  • Ф. В. Гринчук БДМУ
  • І. І. Дутка
  • В. В. Максим'юк
  • А. В. Ушаков
Ключові слова: виразкова хвороба, виразкові кровотечі, тактика лікування

Анотація

Резюме. Вдосконалення тактики лікування хворих на гострі виразкові кровотечі (ГВК) наразі залишається актуальною проблемою. Це зумовлено високою частотою розвитку рецидивів ГВК і летальністю.

Метою роботи було попереднє оцінювання ефективності напрацьованої тактики лікування хворих на ГВК.

Матеріали та методи. 113 хворих виразкову хворобу, ускладнену ГВК. У 58 (51,33%) хворих виявлена виразка ДПК, у 44 (38,94%) – шлунка, у 11 (9,73%) – множинні виразки. У 21 (18,58%) хворих протягом первинної ФЕГДС виявлений клас Forrest I (Ia – 12, Ib – 9), у 92 (81,42%) – клас Forrest ІI (ІIa – 13, ІIb – 34, ІIс – 45). Лікування хворих проводили з використанням напрацьованого алгоритму.

 Результати. Основою вибору тактики є розроблена прогностична шкала, що передбачає попередній і основний етапи прогнозування. Виділяємо дві групи ризику рецидиву ГВК – низький і високий. За класу Forrest ІІ хворим, попередньо віднесеним до групи високого ризику, виконуємо превентивний ендоскопічний гемостаз. Після оцінювання за основною шкалою хворим з високим ризиком проводимо контрольну ФЕГДС, за необхідності – ендоскопічний гемостаз. У таких хворих медикаментозний комплекс доповнюємо регуляторами окисних і протеолітичних реакцій, гепато- і нефропротекторами. З використанням такої тактики нами проліковано 26 хворих (14 – з високим ризиком). У жодному випадку не виникла рецидивна кровотеча.

Висновки. Застосування розробленого алгоритму, що заснований на виділенні груп високого і низького ризику розвитку рецидивів кровотеч, дозволяє визначати тактику лікування хворих і коректувати медикаментозний комплекс. Клінічна апробація алгоритму свідчить про його ефективність і доцільність наступного широкого впровадження в практику.

Опубліковано
2020-10-06
Розділ
Оригінальні дослідження