ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛАЗМИ ВЕНОЗНОЇ КРОВІ ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ

  • В. В. Максим’юк ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
  • ф. В. Гринчук ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
  • В. В. Тарабанчук ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
Ключові слова: гострий набряковий панкреатит, панкреонекроз, оптична густина плазми венозної крові.

Анотація

В клінічних умовах вивчено особливості змін оптичної густини плазми ве­нозної крові при різних формах гострого панкре­атиту. Матеріал дослідження склали 197 осіб: 30 здорових донорів; 18 хворих на недеструктивні форми гострого апендициту та 17 хворих на го­стрий холецистит; 80 хворих на гострий набря­ковий панкреатит; 39 хворих на панкреонекроз. В усіх хворих проводили комплексне лаборатор­но-інструментальне обстеження згідно з прото­колом надання медичної допомоги хворим на гострий панкреатит. Окрім того, в усіх осіб про­водили визначення оптичної густини плазми крові. Встановлено, що при визначенні оптичної густини плазми венозної крові у хворих на різні форми гострого панкреатиту найбільш чутливі її змыни відмічаються на довжині хвилі γ=280нм.

У хворих на гострий набряковий панкреатит від­мічається вірогідне підвищення оптичної густи­ни плазми більше, ніж 0,63 од. Розвиток поширеного панкреонекрозу характеризується істотним зниженням оптичної густини плазми венозної крові менше, ніж 0,49 од. Одержані ре­зультати склали основу для напрацювання нових інформативних спектрофотометричних способів діагностики різних форм гострого панкреатиту.

Опубліковано
2019-01-24
Як цитувати
1.
Максим’юк ВВ, Гринчук фВ, Тарабанчук ВВ. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛАЗМИ ВЕНОЗНОЇ КРОВІ ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ. Scientific and practical journal [інтернет]. 24, Січень 2019 [цит. за 20, Березень 2023];1(1):33 -36. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/282
Розділ
Оригінальні дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають