НОВА ШКАЛА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ КОМОРБІДНОСТІ В НЕВІДКЛАДНІЙ АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ

  • Ф. В. Гринчук Буковинський державний медичний університет, кафедра хірургії № 1, м. Чернівці
Ключові слова: коморбідність, оцінювальна шкала, невідкладна абдомінальна хірургія

Анотація

У 499 хворих на гостру хірургічну патологію органів черевної порожнини, з яких у 409 діагностовано супровідну патологію, проаналізований зв’язок між особливостями хірургічного, супровідного захворювань, ускладнень. Представлена нова шкала для оцінювання коморбідності, згідно з якою визначають суму пунктів, що є підґрунтям для віднесення хворих до одного з виділених чотирьох класів коморбідності. Дисперсійний аналіз розподілу показників ускладнень залежно від класу коморбідності засвідчив виразні відмінності тяжкості ускладнень, які розвивалися в обстежених хворих у післяопераційний період. Віднесення конкретного хворого до того чи іншого класу може бути основою вибору обсягу лікувальних заходів на всіх етапах – від передопераційного підготування до післяопераційного лікування.

Опубліковано
2018-12-01
Як цитувати
1.
Гринчук ФВ. НОВА ШКАЛА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ КОМОРБІДНОСТІ В НЕВІДКЛАДНІЙ АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ. Scientific and practical journal [інтернет]. 01, Грудень 2018 [цит. за 28, Травень 2023];2(№ 4(8) жов):55 -7. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/39
Розділ
Оригінальні дослідження