АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ЦИТОКІНОВОГО СТАТУСУ ПРИ ГОСТРОМУ НЕКРОТИЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ

  • В. В. Максим’юк ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
  • Ф. В. Гринчук ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
  • В. В. Тарабанчук ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
Ключові слова: гострий панкреатит, цитокіни.

Анотація

Використовуючи власну експериментальну модель гострого некротичного панкреатиту на білих щурах, вивчено зміни TNF-α, IL-2, IL-6 та IL-10 у плазмі крові. Встановлено, що прогресування гострого некротичного панкреатиту характеризується розвитком важкого дисбалансу цитокінового статусу з вираженою тенденцією до домінування протизапальних медіаторів запалення. Це сприяє виникненню глибокої імунологічної депресії, системної генералізації інфекційних чинників та розвитку гнійно-некротичних ускладнень, що у сукупності є основною причиною смерті на пізніх стадіях септичного процесу. Наведене обґрунтовує необхідність розробки адекватних методів антимедіаторної терапії на різних стадіях розвитку гострого некротичного панкреатиту.

Опубліковано
2019-01-17
Розділ
Оригінальні дослідження