ШКАЛА ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ РЕЦИДИВНИХ ВИРАЗКОВИХ КРОВОТЕЧ

  • Ф. В. Гринчук БДМУ
  • І. І. Дутка
Ключові слова: виразкова хвороба, виразкові кровотечі, рецидив кровотечі, прогнозування рецидиву.

Анотація

Резюме. Однією з причин значної частоти рецидивів гострих виразкових кровотеч (ГВК) є недостатня прогностична надійність відомих шкал.

Метою роботи було напрацювання шкали для прогнозування ризику виникнення рецидивів ГВК і оцінювання її надійності.

Матеріали та методи. 109 хворих на ГВК, у 29 з яких був рецидив кровотечі. Для прогнозування відібрані такі критерії: клас коморбідної патології, анамнез, температура тіла, застосування гемостатичної терапії до госпіталізації, частота пульсу, пульсовий тиск, клас кровотечі за Forrest, загальна кількість лейкоцитів, загальний білок, креатинін, глутатіон відновлений, фібриназа, співвідношення вмісту дієнових конʼюгатів та кетодієнів і спряжених триєнів, протромбіновий індекс, час рекальцифікації плазми, антитромбін ІІІ, фібриноген В, співвідношення не ферментаційної та ферментаційної фібринолітичної активності плазми, протеолітична активність плазми за азоколагеном, рівень окиснення нейтральних білків плазми, поліморфізм 5G4 і G43A гена PAI-1. Кожному з критеріїв була надана певна кількість пунктів.

Результати. Ми пропонуємо поетапне прогнозування. В попередню шкалу внесені критерії, які визначають протягом первинного огляду хворого і проведення ФЕГДС. В основну шкалу додатково внесені дані лабораторного дослідження. Запропонований базовий варіант основної шкали, який містить рутинні критерії, і розширений, який містить критерії стану фібринолізу, протеолізу, редокс-реакцій, генетичних досліджень. Чутливість шкали для попереднього прогнозування становить 89,66%, а специфічність – 86,8%. Чутливість основної базової шкали становить 92,86%, а специфічність – 92,16%. Чутливість розширеної основної шкали зростає до 100%, а специфічність – до 95,83%.

Висновки. Застосування розробленої прогностичної шкали дозволяє обґрунтовано визначати необхідність застосування запобіжних засобів як протягом первинної ФЕГДС, так і впродовж наступного етапу лікування.

Опубліковано
2020-07-05
Розділ
Оригінальні дослідження