PECULIARITIES OF TEACHING THE CLINICAL PHARMACOLOGY SUBJECT TO STUDENTS OF THE DENTAL FACULTY IN MODERN CONDITIONS REFORM OF MEDICAL EDUCATION

  • N. G. Virstyuk ІФНМУ
  • М. М. Vasylechko ІФНМУ, кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету
  • І. І. Vakalyuk ІФНМУ
  • О. І. Kocherzhat ІФНМУ
  • О. S. Chovganyuk ІФНМУ
Ключові слова: Ключові слова: фармакодинаміка, фармакокінетика, самостійна робота студентів, науково-дослідницька робота.

Анотація

Резюме. Метою роботи є вивчення ефективності застосування у навчальному процесі інтерактивних методик навчання та відпрацювання практичних навиків, які сприятимуть покращенню якості навчання студентів стоматологічного факультету на кафедрі внутрішньої медицини стоматологічного факультету імені професора М.М. Бережницького.

На основі вивчення ефективності застосування у навчальному процесі інтерактивних методик навчання та відпрацювання практичних навиків з клінічної фармакології студентами 4 курсу стоматологічного факультету в умовах реформування медичної освіти доведено, що тільки комплексний підхід у вивченні клінічної фармакології із засвоєнням сучасного теоретичного матеріалу, відпрацювання практичних навиків біля ліжка хворого та шляхом розв’язання ситуаційних задач, самостійне усвідомлення аудиторної та позааудиторної роботи дозволяє студентам вивчити клінічну фармакологію відповідно до сучасних вимог реформування медицини. Набуті на кафедрі знання про фармакокінетику, фармакодинаміку, взаємодію та побічну дію лікарських засобів, ефективність, безпеку призначених препаратів та засвоєні практичні навички сприяють становленню професіоналізму  майбутнього фахівця.

Опубліковано
2020-07-06
Розділ
Медична освіта