КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ПІДШКІРНОГО ДИРОФІЛЯРІОЗУ ЛІВОЇ СКРОНЕВОЇ ДІЛЯНКИ

  • Н. М. Марущак Центральна міська клінічна лікарня, м.Івано-Франківськ
  • І. К. Чурпій Івано-Франківський державний медичний університет, м. Івано-Франківськ
  • А. Є. Богуш Івано-Франківський державний медичний університет, м. Івано-Франківськ
  • Б. Г. Горбаль Івано-Франківський державний медичний університет, м. Івано-Франківськ
  • Л. Д. Приймак Івано-Франківський державний медичний університет, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: дирофіляріоз, гельмінти, лікування, профілактика.

Анотація

Представлена інформація про по­ширеність, особливості клініки та діагностики дирофіляріозу — єдиного трансмісивного пара­зитарного захворювання людини, яке характерне для країн із тропічним кліматом, але останніми роками нерідко реєструється в Україні. Ди- рофілярії — тонкі ниткоподібні круглі гельмінти білого кольору, що належать до класу Иета^а, ряду Брігигійа, родини Піапісіае, роду Біго/Нагіа. На користь підшкірного дирофіляріо­зу свідчать дані анамнезу щодо перебування в ендемічній зоні в літній сезон; наявність патоло­гічних утворень під шкірою (пухлин, гранульом) у будь-якій ділянці тіла, які можуть «переміщу­ватися»; ураження очей з локалізацією та мі­грацією гельмінта під шкірою повік, в оболонках ока; набряки, подібні до набряку Квінке; вияв­лення гельмінта у видалених тканинах; виявлен­ня нематод при морфологічному дослідженні та ідентифікації їх з родом БігоШагіа. Клінічні про­яви у людей різноманітні й пов’язані з ло­калізацією дирофілярій у шкірі та підшкірній жировій клітковині, тканинах ока. Характерні прояви дирофіляріозу — поява підшкірних утво­рень: пухлин чи вузлів, у більшості випадків по­одиноких, які містяться в різних ділянках тіла і можуть не турбувати хворого або супроводжу­ватися болем, свербежем, відчуттям ворушіння чи переміщення гельмінтів. Єдиним методом ла­бораторної діагностики дирофіляріозу у людей є морфологічне дослідження видаленого гельмінта (визначають вид, стать, розміри), на підставі якого встановлюють діагноз. Оскільки ди- рофілярії є факультативними паразитами люди­ни, діагноз установлюють після виявлення одиноких (1-2, рідко — 3-4) дорослих гельмін­тів, частіше незапліднених самок, рідше — сам­ців. Мікрофілярії у крові людини не виявляють. Додатковим методом діагностики є імунологіч­ний — визначення відповіді організму хворого на присутність дирофілярій — наявність антитіл до мігруючих личинок методом імунофермент- ного аналізу. Описано клінічний випадок під­шкірного дирофіляріозу скроневої ділянки.

Опубліковано
2019-01-24
Як цитувати
1.
Марущак НМ, Чурпій ІК, Богуш АЄ, Горбаль БГ, Приймак ЛД. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ПІДШКІРНОГО ДИРОФІЛЯРІОЗУ ЛІВОЇ СКРОНЕВОЇ ДІЛЯНКИ. Scientific and practical journal [інтернет]. 24, Січень 2019 [цит. за 20, Березень 2023];1(1):105 -110. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/278
Розділ
Оригінальні дослідження